President republiky Národní radě československé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: President republiky Národní radě československé
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Národní politika, roč. 56, č. 99. str. 4
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 10. 04. 1938
Licence: PD old 70
Související: Více o této organizaci viz např.: Dr. Jan Kapras předsedou Národní rady čs. Národní politika, roč. 56, č. 66, s. 1 a 4.

Na pozdravný projev z ustavující schůze, konané 7. března, dostala Národní rada československá od presidenta republiky dr. Beneše tuto odpověď: Pánové, děkuji Vám srdečně za Váš laskavý projev ze schůze, při níž se Národní rada ve svém novém složení znovu ustavila. Jubilejní dvacátý rok Československé republiky bude patrně — jak již naznačil pan ministerský předseda — ukončením onoho období naší popřevratové politiky, jež bylo zahájeno v r. 1920 prvými volbami do Národního shromáždění a vyvrcholilo po r. 1926, když také některé německé strany vyslaly své zástupce do vlády. Nové období staví nás před potřebu, abychom, nedotýkajíce se základu naší demokratické ústavy, zjistili, zda-li a kde naše dosavadní politika a vývoj republiky potřebuje doplňků, změn nebo většího zdůraznění na poli hospodářském, sociálním či národnostním. To ukládá, jak správně píšete, velké a svrchovaně odpovědné úkoly vedení našeho státu. Ale nejen tomuto vedení. Před tytéž odpovědné úkoly bude postavena l Národní rada. Život ve svém věčném vlnění splňuje jednotlivci i jakémukoli společenství jen část jeho tužeb, část tím větší, čím větší úsilí při tom vyvinul, čím správnější cesty volil, čím lidštěji si počínal a čím lépe dovedl své zvláštní zájmy koordinovat se zájmy celku. Proto beru rád na vědomí ochotu k oddané spolupráci, jež jistě přinese dobrý úspěch. Buďte přesvědčeni, že dnešní mezinárodní i vnitřní těžkosti skončí novým upevněním naší republiky. Dr. Edvard Beneš.