Prácheňský zpěvník/Vlašťovička lítá

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 6/8
 \key f \major
 f8 f a c4. d8 c4 d8 c4 f,8 f a c4. d8 c4 r4 r8
 a8 c4 bes8 g4 a8 f4 e8 f4 a8 c4 bes8 g4 a8 f4 r4 r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Vla -- šťo -- vi -- čka lí -- tá, lí -- tá,
 po -- ví -- dá, že sví -- tá;
 sví -- tá, sví -- tá, sví -- tá -- ní -- čko:
 vstaň, má An -- du -- li -- čko!
 }

1. Vlašťovička lítá, lítá,
povídá, že svítá;
svítá, svítá, svítáníčko:
vstaň, má Anduličko!

2. Kdybych měla klíče, klíče
od toho svítání,
nedala bych svítat, svítat,
zejtra do snídaní.

3. Kdybych měla klíče, klíče
ode dne bílého,
nedala bych svítat, svítat
do rána plného.

Rosalie Staňková, Paračov, *1853, †1940,
svatební píseň