Prácheňský zpěvník/Vlašťovička švitoří

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative bes' {
 \time 2/4
 \key bes \major
 bes8 d c bes a g f4 bes c es d c8 bes c4
 c8 c c d es c d bes a a a bes c a g f bes f g a bes4 r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Vla -- šťo -- vi -- čka švi -- to -- ří
 čer -- né, bí -- lé má pe -- ří;
 ča -- sně zrá -- na ště -- be -- tá -- vá,
 ča -- sně zrá -- na ště -- be -- tá -- vá,
 chla -- pce zvo -- lá -- vá.
 }

1. Vlašťovička švitoří
černé, bílé má peří;
[: časně zrána štěbetává, :]
chlapce zvolává.

2. Vstávej, chlapče, od milý
svítá, už je den bílý:
[: panímáma pobroukává, :]
koně hřejtají.

3. Nehřejtejte, koně mí,
já vám kousek sena dám:
[: než vy seno poloutáte,[1] :]
já si podřímám.

4. Všichni kočí už jeli,
a já ještě jsem doma:
[: jak zapráskám, tak zavejskám :]
hned jsem za nima.

Josef Janda, Mladějovice, *1865, †1952, (otec sběratele)

  1. poloutáte = sežerete