Prácheňský zpěvník/Prší, prší jen to pleská

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \time 3/4
 \key es \major
 es4 es es es2 bes4 es2 g4 bes2. bes4 bes es bes2 as4 g2 g4 f2 r4
 \repeat volta 2 {bes2 bes4 as2 g4 g f2 c'4 c c}
 \alternative {{bes2 as4 g2 es'4}{bes2 d,4 es2 r4}}
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pr -- ší, pr -- ší, jen to ple -- ská,
 mně se po mej mi -- lej stej -- ská;
 ne -- pu -- du já za ní,
 až bu -- de čas pě -- kný a
 čas pě -- kný.
 }

1. Prší, prší, jen to pleská,
mně se po mej milej stejská;
[:nepudu já za ní,
až bude čas pěkný.:]

2. Až bude měsíc svítiti,
hvězdy se budou třpytiti;
[:tenkrát pudu k panně
cestičkou svou rovně.:]

Josef Matějka, Písek, *1890, †1955