Prácheňský zpěvník/Pastucho, poslechni

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative g' {
 \key c \major
 \time 3/8
 g8 e' c g e' c g e' c g4.
 g8 e' c g e' c g e' c  g8 e' c g e' c g e' g( g4. g4) r8
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Pa -- stu -- cho, po -- slech -- ni
 no -- vi -- nu mou:
 ov -- ce do ja -- lov -- ce,
 svi -- ně do pří -- loh -- ce,
 ko -- ně do há -- je žeň!
 }

Pastucho, poslechni
novinu mou:
ovce do jalovce, svině do přílohce,
koně do háje žeň!

R. Staňková, Paračov, *1853, †1940: pastýřovo vytrubování k vyhánění dobytka (děti za pastýřem)