Prácheňský zpěvník/Daleko široko

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \key e \major
 \time 2/4
 \repeat volta 2 {e8 gis b4 b8 b gis4 cis8 cis b4 a8 gis fis4}
 \repeat volta 2 {cis'4 cis8 cis b b gis4}
 \alternative {
  {fis4 b8 a gis a b4}
  {fis4 b8 b b a gis4}
  }
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Da -- le -- ko ši -- ro -- ko
 pa -- mě -- tic -- ký po -- le:
 kam jen se o -- hléd -- nem,
 vše -- cko skli -- ze -- no je,
 vše -- cko skli -- ze -- no je.
 }

1. [:Daleko široko
pamětický pole::]
[:kam jen se ohlédnem,
všecko sklizeno je.:]

2. [:Všecko je sklizeno
jenom na krátký čas,:]
[:až jaro nastane,
veselo bude zas.:]

3. [:Uvily jsme kytku
ze všech polních kvítků:]
[:tu máte, rolníci,
na žně upomínku!:]

4. [:Právě pro dnešní den
uvita je pro vás::]
[:vážení rolníci,
přijměte ji od nás!:]

Kateřina Švecová, Pamětice, *1907