Prácheňský zpěvník/Čížovský zahrady za sady

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative es' {
 \key es \major
 \time 3/4
 es4 g g g f g f4. es8 es4 g bes bes bes as c bes2 r4
 \repeat volta 2 {
  bes es es d4. d8 as4 c c c bes4. bes8 g4 bes bes bes c bes as g2 r4
  }
 }
\addlyrics {
 Čí -- žov -- ský za -- hra -- dy za sa -- dy,
 vy jste mě tě -- ší -- va -- ly:
 když jsem za svou mi -- lou
 já tu -- dy cho -- dí -- val,
 hvě -- zdy mně sví -- tí -- va -- ly.
 }

1. Čížovský zahrady za sady,
vy jste mě těšívaly:
[:když jsem za svou milou
já tudy chodíval,
hvězdy mně svítívaly.:]

2. Sviťte mi, hvězdičky, kdekterá,
měsíček taky svítí:
[:já mám za svou milou
cestičku dalekou,
já musím za ní jíti.:]

3. Není tak cestička daleká,
jako mně naši brání
[:a to jen pro tebe,
potěšení moje,
že nemáš pole žádný.:]

4. Kdybych pole, louky, nic neměl,
přece jsem na světě rád:
[:může mi Pámbůh dát,
že budu milovat
děvče jak karafiát.:]

František Čech, Dobev, *1858