Prácheňský zpěvník/Žene ovčák k háji

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative e' {
 \time 3/4
 \key e \major
 e4 fis gis a2 dis,4 e2 r4
 b'4 cis dis e2 ais,4 b2 r4
 gis4 a b cis4. cis8 cis4 b a cis
 b4. b8 b4 e, fis gis a2 dis,4 e2 r4 
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Že -- ne ov -- čák k_há -- ji,
 pí -- ská na pí -- šťa -- ly;
 ov -- ce mu pě -- kně jdou,
 jde je -- dna za dru -- hou,
 pí -- ská na pí -- šťa -- ly.
 }

1. Žene ovčák k háji,
píská na píšťaly;
ovce mu pěkně jdou,
jde jedna za druhou,
píská na píšťaly.

2. Andulko má milá,
nelíhej zamčena:
líhej na pavlači,
hoši budou radši,
nalíhej zamčena!

M. Koloušek, Čejetice, 83 let, píseň po štěkeňském ovčáku