Prácheňský zpěvník/Ženci a žnečky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

\relative a' {
 \time 2/4
 \key f \major
 \repeat volta 2 {a4 a8 bes d( c) c4 c c8 a c( bes) g4}
 bes d8 d d( c) c4 bes bes8 c bes( a) f4
 a a8 a c4 c8 c bes a g4 f r
 \bar "|."
 }
\addlyrics {
 Že -- nci a žne -- čky
 vi -- li vě -- ne -- čky
 z_mo -- dra -- vé chr -- py
 a žlu -- tých klá -- sků:
 u -- vi -- li do vě -- nců
 vdě -- čnost, lá -- sku.
 }

1. Ženci a žnečky
vili věnečky
z modravé chrpy
a žlutých klásků:
uvili do věnců
vděčnost, lásku.

2. Nás v letě k práci
budili ptáci;
slunce na nebi
přílišně hřálo,
chládku a oddechu
bylo málo.

3. Teď zato milé
nastanou chvíle,
kdežto radostně
se potěšíme:
Pánubohu za to
dík učiníme.

Mat. Lád., Tvrzice, 45 let