Pozvání k odebírání nejnovějšího romanetta oblíbeného českého romanopisce Jakuba Arbesa Poslední dnové lidstva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pozvání k odebírání nejnovějšího romanetta oblíbeného českého romanopisce Jakuba Arbesa Poslední dnové lidstva. Illustruje Věnceslav Černý.
Autor: neuveden
Zdroj: KLOSTERMANN, Karel. Ze světa lesních samot. Praha : Jos. R. Vilímek, 1894. s. 320.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Související: Autor:Jakub Arbes

Základním motivem práce té jest záhada náboženské šílenosti a pokus o její vyléčení. Hlavní osobou jest mladá, sličná a zdělaná dáma žijící v poměrech nejšťastnějších, jejíž štěstí osudným sběhem různých okolností zvrhne se v duševní mučennictví, z něhož následkem četných vzrušujících vlivů vyvine se prodlením času duševní choroba s příznaky šílenosti.

Děj, propletený bouřlivými episodami z roku 1848. a úryvky života jedné z nejzajímavějších zapomenutých osobností své doby, hraběte Jiřího Buquoye, veden jest obvyklým u autora romanet způsobem, tak že lze jej jen stěží v stručnosti reprodukovati.

Autor uvádí čtenáře ihned do středu děje, do Kajetánského chrámu na Malé Straně, kde interessantní neznámá dáma, vyzpovídavši se, právě o kázání o posledních dnech lidstva — zšílí.

Pověděv pak, jak sešel se v zahradě paláce hrabat Buquoyův s kazatelem z Kajetánského chrámu (jenž býval druhdy tajemníkem podivínského hraběte Jiřího Buquoye a domnívá se znáti prostředek k léčení podobného druhu šílenosti), líčí autor obšírně tajemný duševní proces nebohé dámy ode dnů nezkaleného štěstí až po osudnou katastrofu, snaže se vystihnouti všechny markantní vlivy, jimiž původně zcela zdravý organismus její znenáhla podrýván. Líčí záviděni hodné její štěstí v rozkošném letohrádku, pak styky její s duchaplným bratrem kazatele z Kajetánského chrámu a konečně záhadný případ, z něhož vyklíčil prazárodek dalších spletitých duševních útrap a pružin, z kterýchž spřádal se znenáhla další osud druhdy tak šťastné ženy, až posléze duševní obzor její zakalen mystickými přeludy, a nebohá zšílela — —

Po vylíčení interesantních styků kazatele s hrabětem Buquoyem zmiňuje se autor o Buquoyových zajímavých snahách a končí praktickým pokusem uzdraviti šílenou dámu dle instrukcí Buquoyových, z nichž obzvláště podrobné líčení posledních dnů lidstva, odchylující se naprosto ode všech běžných legendárních i současných hypothes, překvapuje netoliko usmiřující a povznášející tendencí, ale také přesvědčující svou přirozeností.

Je to nejnovější, dosud nikde netištěná práce autora proslulých fantastických originelních romanet.

Úplné dílo ve 14 sešitech po 15 kr. (poštou po 16 kr.). Předplatné na celé dílo 2 , poštou 2 zl. 15 kr. Předplatiti a odebírati lze v každém knihkupectví, zvláště v Nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze.