Poselství vlády národu (21. září 1938)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Poselství vlády národu
Podtitulek: Všemi opuštěni ustupujeme násilí — Jen tak lze zachránit státní samostatnost — Nedáme zahynouti sobě ni budoucím
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Lidové noviny, roč. 46, č. 477. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 22. 09. 1937
Licence: PD CZ
Související: Autor:Edvard Beneš, Autor:Milan Hodža

Úř - Praha 21. září

Vláda republiky dala dnes po 19. hodině rozšířit rozhlasem toto poselství k národu:

Velká krise, kterou prožívá od několika let Evropa, vyvrcholila se v poslední době kolem nás ve střední Evropě. Po dvaceti letech klidu, pořádku a míru byl náš demokratický stát těžce stižen účinky této evropské krise. Vlivem dynamických politických proudů ze sousedství stal se státem ohroženým, který najednou nyní stojí před nutností jedině a výhradně vlastními silami ochránit se proti daleko početnějšímu odpůrci. Musili jsme v letech poválečných spoléhat na pomoc svých přátel. Bohužel, když na nás dolehla starost nejtěžší, a když nám bylo pohroženo i násilím, ukázalo se, že evropská krise je takové povahy, že naši přátelé nám poradili, abychom klid a mír vykoupili ústupky a oběťmi, protože nám nemohou přispět na pomoc.

Protože hrozilo zničení míru a rozvrácení našeho státu, varovaly nás obě západoevropské velmoci, Francie a Anglie, před tímto nebezpečím a celou vahou své autority naléhaly, abychom se rozhodli územními ústupky zjednat opět ohrožený klid a bezpečnost svému národu na jeho území. Když nám obě velmoci předložily tento návrh, dokazovaly na základě svých předpokladů, že jedině touto obětí lze zachránit státní samostatnost československého národa, jež byla dnes těžce ohrožena. Naši ústavní činitelé si přáli, aby spor, který byl vzat za záminku připravované akce proti nám, byl vyřízen mezinárodním rozhodčím soudem. Tomuto přání československé vlády a presidenta republiky nebylo vyhověno.

Vlády francouzská a britská daly při společné demarši, kterou provedli jejich diplomatičtí zástupci dnes v noci u presidenta republiky československé, vládě vědět, že by toto řešení konflikt neodvrátilo a že by Francie a Velká Britanie nemohly poskytnout pomoc proti útoku Německa, k němuž by došlo, jestliže Československo ihned nedá zásadní souhlas k odstoupení území s německým obyvatelstvem říši. Protože také Svaz sovětských socialistických republik by mohl zasáhnout v náš prospěch vojensky jen spolu s Francii aneb bez Francie pouze v tom případě, kdyby Německo bylo označeno Společností národů za útočníka, stáli jsme před hrozbou války, která by ohrozila v základech nejen dosavadní rozsah našeho státu, nýbrž i samu podstatu národního bytí Čechů a Slováků ve společném nerozdílném celku. Vláda je pevné rozhodnuta všemi silami a celou mocí zachovat klid a chránit děj se co děj samostatnost a svobodu národa v podmínkách, které se takto nově vytvořily.

President republiky spolu s vládou nemohli jinak než přijmout návrh obou velmocí za základ dalšího postupu. Nic jiného nezbývalo, protože jsme zde stáli sami. Vláda povede a bude řídit stát v nových životních podmínkách a věří, že Národní shromáždění, které bude svoláno, schválí jménem lidu toto těžké rozhodnuti až uváží jeho osudové důvody.

Vláda zná dobře a hluboce sdíli city národa, jeho vzrušení a pohnutí. Je pevně přesvědčena, že s použitím všech branných i mravních sil lidu nově menší československý stát, zosobňující i dále odkaz slavné národní minulosti, bude spolu a celým národem tím jednomyslněji hájit svobody i samostatnosti naší drahé, ke všem plně spravedlivé domoviny v novém rámci, posílené ve své odolnosti láskou všech svých příslušníků. Pro další jednání zůstáváme všichni v pevném střehu a dbalé ostražitosti, stále odhodláni a pohotovi v případě nezbytnosti k vrcholnému nasazení životů a statků za náš národ a stát. Nedali jsme a nedáme zahynout nám ni budoucím!

Zůstaň každý na svém místě![editovat]

Zdůrazňujeme, že tato odpověď naši vlády na návrhy vlády britské a francouzské nemění nic na dosavadním právním stavu a že zahajuje pouze jednání diplomatická, která mají k těmto úpravám vésti. Rolníci, dělníci, živnostníci, úřednici a vojáci! Zůstaňte všichni na svých místech u své práce a vykonávejte dále své povinnosti. Psmatujte, že žádnými demonstracemi a pouličními projevy a zejména ne násilnými činy nic ve svůj prospěch nevyřešíte. Poškodili byste takovými akcemi jen svůj stát, který potřebuje dnes jednoty, vytrvalosti s nezdolné pevnosti.

Po dnešních poradách vlády a výboru koaličních stran přijal dnes odpoledne v 17 hodin ministr zahraničních věcí dr. Krofta vyslance francouzského a britského a dal jménem vlády odpověď na jejich společnou demarši učiněnou dnes o 2. hodině ráno u presidenta republiky. Touto odpovědí zahajuje se jednání o formální postup při věcném řešení návrhů, které vlády francouzská a britská považovaly za nutné učiniti vládě československé dne 19. září 1938, aby československému národu zajistily životní zájmy a možnosti volného rozvoje, který nám trvale zaručují v rámci mezinárodních úprav, které chtějí uskutečniti.

Úřady pracují všude dál. Zákony, nařízení a všecky právní předpisy trvají. Soudy a všechny orgány republiky na celém jejím území konají svou povinnost. Ochrana všech občanů je zabezpečena. Nedejte se strhnout k nepředloženým činům ani našeptavači ani provokatéry. Neklesejte na mysli, vytrvejte ve své věrnosti republice a zvítězíte!