Polsky snadno a rychle/Krátké hovory česko-polské

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Krátké hovory česko-polské
Autor: František Vymazal
Zdroj: VYMAZAL, František. Polsky snadno a rychle. V Praze: Frant. Bačkovský, 1903
Licence: PD old 70
Index stran

Rozmluva.[1]
Dobry wieczór, panie sąsiedzie. Co Pan robiłeś dziś? Cały dzień Pana nie widziałem. Dobrý večer, pane sousede. Co jste dnes dělal? Celý den jsem vás neviděl.
Musil jsem mnoho chodit; ráno jsem byl u doktora, neboť otec je nemocen.
A jak sie ma teraz ojciec Pański? A jak se má nyní váš otec?
Dziekuję Panu, teraz ma się dobrze. Děkuji, nyní se má dobře.
Czy Pan rozumiesz po niemiecku? Rozumíte německy?

Výklad. są-siad, ale sąsie-dzie; podobně mia-sto a w mie-ście.

Vycházka.
Jak tam dzisiaj na dworze? Jak je dnes venku?
Brzydko, Panie, deszcz leje. Škaredě, lije.
To źle, bo muszę wyjść koniecznie. To je zle, neboť musím nevyhnutelně vyjít.
A czy to Pan nie może odłożyć sprawy na jutro, albo mnie posłać? A nemůžete odložit tu věc na zítřek, anebo poslat mně.
Nie, mój Michałe, ty nie możesz mnie zastąpić, muszę sam iść do notaryusza i podpisać własnoręcznie akt. Ne, Michale, ty mě nemůžeš zasloupit, musím jít sám k notářovi a podepsat vlastnoručně spis.
A czy Pan notaryusz nie mógł by tu przyjechać? A nemohl by pan notář přijíti sem?
Mógł by, ale to by kosztowało. Mohl, ale to by stálo peníze.
To niech Pan przynajmniej nie idzie pieszo, ale jedzie. Neračte aspoň pěšky chodit, ale povozem.
Ja też tak zrobię. Tak také udělám.
V hotelu.
Panie gospodarzu, czy możemy dostać pokój? Pane hostinský dostaneme pokoj?
Są jeszcze wolne. Máme ještě pokoje.
Prosimy o pokój jasny o dwóch łóżkach, nie wysoko. My bychom rádi pokoj světlý, s dvěma postelemi, ne vysoko.
Na drugiem piętrze, czy może być? V druhém poschodí, bude tak dobře?
Może być. Dobře.
To proszę Państwa na górę. Račte se mnou nahoru.
Tu jesteśmy, numer szesnasty, z widokiem na ulicę. Tu jsme, číslo šestnácté, s vyhlídkou na ulici.
A jaka jest cena tego pokoju na dobę? A co stojí pokoj na čtyryadvacet hodin (doba)?
Dwa ruble ze światłem i usługą. Dva ruble se světlem a posluhou.
To drogo czy z opałem? To je drahé; také s otopem?
Nie, bez opału. Ne. bez otopu.
My mamy zamiar zostać tydzien cały. My tu chceme zůstat celý týden.
Jeżeli tak, to będę liczył już z opałem dwanaście rubli tygodniowo. Když to, tedy budu počítat na týden dvanáct rublů i s otopem.
Niechaj będzie; zgadzam się. Buď si; jsem srozuměn.
U lékaře.
Przychodzę do pana konsyljarza po radę. Přicházím pro radu, pane doktore.
Cóż Panu jest? Co pak je vám?
Sam nie wiem co, ale sie czuję źle. Nie mam apetytu, spać nie mogę, słaby jestem. Sám nevím co, ale cítím se nedobře. Nemám chuti, nemohu spát,

jsem slabý.

Pokaż Pan język; jest biały, obłożony. Ukažte jazyk, je bílý, obložený.
Dawno się Pan czujesz tak źle? Dávno se cítíte tak zle?
Już z tydzień. Již asi týden.
Muszę Pana zbadać. Musím vás prohlédnout.
Stój Pan tylko prosto: oddychaj głęboko. Tak! Nie

boli Pana nigdzie?

Stůjte jenom zrovna: dýchejte zhluboka. Tak! Nebolí vás nikde?
Nie, panie doktorze. Ne, pane doktore.
A teraz powiedz mi Pan jak z żołądkiem, czy w porządku? A nyní mně povězte, jak je s žaludkem, je v pořádku?
Nie wiem, bo nie mam apetytu wcałe. Nevím, neboť nemám žádnou chuť.
Ale ja się pytam, czy Pan masz stolec regularny. Ale já se ptám, máte-li pravidelnou stolici.
Nie, już od trzech dni nie byłem. Ne, již tři dni jsem nebyl.
Tu przepisałem Panu lekarstwo, weźmiesz Pan co godzinę łyżkę stołową. Rozumiałeś Pan? Tu jsem vám předepsal lék, vezměte co hodinu lžíci obyčejnou. Rozuměl jste?
Rozumiałem, Panie konsyljarzu. Rozuměl, pane doktore (rado).
A za trzy lub cztery dni pokaż się Pan znowu. A za tři nebo čtyry dny ukažte se opět.
Dobrze, dziękuje Panu konsyljarzowi. Dobře, děkuji vám, pane doktore.
Rozmluva.
Co to za pan, z którym Pan rozmawiałeś? Co je to za pána, s kterým jste rozmlouval?
To je[red 1] mój ziomek z Berlina. To je můj krajan z Berlína.
Skądże on umie tak dobrze po polsku ? Odkud pak umí tak dobře polsky?
Nauczył się. Naučil se.
Czy mieszka w Polsce? Bydlí v Polsku?
Nie, tylko od czasu do czasu przyjeżdża do Warszawy za inleresami. Ne, jenom přijíždí čas po čase do Varšavy za záležitostmi.
A jakież on ma interesy w Warszawie? A jaké pak má ve Varšavě záležitosti?
Nie umiem Panu tego dokładnie powiedzieć; jest on inżenjerem i jeździ w interesach rozmaitych wielkich fabryk. Znasz Pan Roberta Neumanna? Neumím vám to náležitě povědčt; je inženýrem a jezdi v záležitostech různých velikých továren. Znáte Roberta Neumanna?
Zdaje mi się, że o nim słyszalem. Zdá se mně, že jsem o něm slyšel.
Jest to interes młynarski, maszyn młynarskich, budowa młynów, mostów atd. Je to obchod mlynářský, mlýnských strojů, stavba mlýnů, mostů atd.
A już wiem. Už vim.
Właścicielem interesu jest jeszcze jego ojciec. Vlastníkem závodu je ještě jeho otec.
Znam go doskonale od wielu lat. Znám ho velmi dobře od mnoha let.
U obuvníka.
Prosiłbym Pana wziąć mi miarę na parę butów. Prosil bych vás, byste mně vzal míru na pár bot.
A jakież one mają być? A jaké mají být?
Ze skóry cielęcej. Z telecí kůže.
Dobrze, proszsę Pana. Dobře.
I proszę uważać, że mam odciski. A neračte zapomenout, že mám kuří oka.
Na której nodze? Na které noze?
Na obu. Tu na palcu małym, a tu na średnim i małym. Na obou. Tu na malém prstě, a tu na prostředním a maličkém.
Widzę. — Czy z pojedyńczą czy z podwójną podeszwą? Vidím. S jednoduchou podešví nebo dvojitou?
Z podwójną. S dvojitou.
Dobrze, jak Pan każe, tak będą zrobione. Dobře, jak porunčíte, tak je udělám.
Obcasy mają być nizkie i szerukie. Podpadky mají být nízké a široké.
Može byłoby lepiej, gdybyś Pan kazał sobię zrobić

swoje własne kopyto.

Bylo by snad lépe, kdybyste si dal udělat vlastní kopyto.
A czy takie kopyta są drogie? A jsou taková kopyta drahá?
Nie, około trzech rubli; ale będziesz je Pan miał już na całe życie. Nejsou, asi tři ruble; ale budete je mít na celý život.
Tu prosze Pana obstalowač mi takowe. Tak mi je dejte udělat.
Pronajímání bytu.
Na którem piętrze jest w tym domu mieszkanie do wynajęcia? V kterém poschodí je v tom domě byt k pronajmutí?
Na drugiem, prosze wielmożnego Pana. V druhém.
Z wielu pokoi się składa? Z kolika pokojů záleží?
Z czterech pokoi, przedpokoju i kuchni. Ze čtyř, z předpokoje a z kuchyně.
Czy należy piwnica do tego? Náleží k tomu sklep?
Tak jest. Ano.
A jakaż jest cena? A jaká je cena?
Pięćset ośmdziesiąt rubli rocznie. Pět set osmdesát rublů ročně.
To jest drogo. A kto jest rządcą tego domu; i gdzie mieszka? To je draho. A kdo je správce toho domu a kde bydlí?
Tu w tym samym domu mieszka. Bydlí zde v tom samém domě.
Dobrze, póde do niego. Dobře, půjdu k němu.
Dziękuję Panu. Děkuji vám.
Na poště.
Prosiłbym Pana zważyć tę paczką i powiedzieć mi, wiele będzie kosztować porto za granicę. Prosil bych, abyste ten balík zvážil a mně pověděl, kolik bude stát porto do cizozemska?
A dokąd ma iść? A kam půjde?
Do Heidelberka. Do Heidlberka.
Czy pod opaską, czy jako paczka zamknięta? Půjde pod páskou anebo jako balík uzavřený?
Pod opaską. Pod páskou.
Nie potrzebujesz się Pan obawiać; skoro Pan rekomandujesz, możesz Pan być zupełnie spokojnym. Nepotřebujete se bát; jak jej rekomandujete, můžete být úplně klidným.
Dziękuję Panu uprzejmie. Wieleż wszystko wynosi razem? Děkuji vám srdečně. Kolik pak činí všecko dohromady?
Pięćdziesiąt kopiejek. Padesát kopějek.
V knihkupectví.
Czy nie mógł bym dostać przewodnika po Warszawie lub wogóle po królestwie Polskiem? Nedostal bych průvodce po Varšavě anebo vůbec po království Polském?
Czy w polskiem języku? V polském jazyku?
Wszystko mi jedno, może też być we francuskim lub niemieckim. To je mně jedno, třeba francouzského nebo německého.
Mamy w języku polskim przewodnik po Warszawie, ale on juž trochę przestarzały; može Pan weźmiesz Baedekera. Máme polského průvodce po Varšavě, ale je už trochu zastaralý; snad vezmete Bädekra.
Wezmç, bo ma dobre karty i niektóre dobre objaśnienia, ale co do Warszawy, to też wiele omyłek. Vezmu, neboť má dobré mapy a některá dobrá vysvětlení, ale co se týče Varšavy, také mnoho omylů.
Tak jest: aie zawsze jest on jeszcze najlepszym przewodnikiem dla podróżujących. Pravda; ale je vždy ještě nejlepším průvodcem pro cestující.
Czy nie mógłbym dostać planu miasta Warszawy? Nedostal bych plán města Varšavy?
Owszcm, tu jest bardzo dokładny plan. Zajisté, tu je velmi zevrubný plán.
Wezmę ten plan. A cóž mi Panowie mogą polecić do czytania w podróży? Vezmu ten plán. A co mně můžete doporučiti ku čtení na cestě?
Może coś z beletrystyki najnowszej. Snad něco z novější belletristiky.
Może być. Dobře.
Oto są nowele Dygasińskiego; to są dobre i nowe rzeczy. Albo tež nowele Prusa, także doskonałe. Tu jsou novelly Dygasińského; jsou to dobré a nové věci. Anebo také novelly Prusa, také znamenité.
Na nádraží.
Posląniec! Proszę wziąć tę rzeczy. Posluho! Vezměte ty věci.
Wiele sztuk ma wielmożny Pan? Kolik kusů má milostpán?
Tu są dwie walizki i jeden kosz; tę torbę zaś i pudełko od kapelusza wezmę do wagonu. Tu jsou dva kufříky a jeden koš; tu tašku a pouzdro od klobouku vezmu do vagonu.
A bilety czy wielmożny Pan sam kupi? A lístky si milostpán koupí sám?
Nie. proszę mi kupić i przynieść do sali klasy drugiej; tu są pieniądze. Ne. kupte mně je a přineste do čekárny druhé třídy; tu jsou peníze.
Proszę, nic nie zgubić, bo niema wiele czasu. Neztraťte nic, neboť není mnoho času.
O której odchodzi pociąg? O kolika jede vlak?
O godzinie dziewiątej. Ja zaraz przyniosę bilety. O deváté. Hned lístky přinesu.
Proszę wielmożnego Pana, tu są dwa bilety do Wrocławia i kwit. Prosím, milostpane, tu jsou dva lístky do Vratislavi a kvitance.
Dobrze. Podajcie mi te rzeczy do wagonu. Dobře. Podejte mně ty věci do vagonu.
Při cestování.
Czy wolno się zapytać, dokąd Pan jedziesz? Smím se otázat, kam jedete?
Jadę do Warszawy. Jedu do Varšavy.
A, i ja także jadę do Warszawy. A já jedu také do Varšavy.
Czy Pan po raz pierwszy jedziesz do Warszawy? Jedete ponejprv do Varšavy?
Po raz pierwszy rzeczywiście; a Pan już znasz Warszawę? Ano, opravdu ponejprv; a vy znáte už Varšavu?
Jestem z Warszawy. Já jsem z Varšavy.
A, to może mi zechcesz Pan To mně snad poradíte,
poradzić, w którym hotelu mam stanąć. v kterém hotelu se mám ubytovat.
Największy hotel jest europejski; ale najprzedniejszy może Brühlowski. Bardzo dobry jest też hotel Wiktorya z usługą niemiecką. Wielkie i dobre hotele są nadto: saski, polski, niemiecki. Největší je hotel evropský; ale nejpřednější snad Brühlovský. Velmi dobrý je také hotel Viktoria s německou posluhou. Velké a dobré hotely jsou mimoto: saský, polský a německý.
Czy daleko do dworca? Je daleko k nádraží?
O, dość daleko. O, dost daleko.
Czy stoją powozy hotelowe na dworcu? Stojí na nádraží vozy z hotelů?
Owszem, stoją. Ovšem, že stojí.
Na telegrafním úřadě.
Proszę Pana, mam tu kilka depesz do odesłania. Prosím, mám tu několik depeší k odeslání.
Słužę Panu. K službám.
Otoż naprzód dwie równobrzmiące w kraju, každa po dziesięć wyrazów; ile one będą kosztować? Tu jsou nejprve dvě stejně znějící v tuzemsku, každá po desíti slovech; kolik budou stát?
Za jednę depeszę zapłaci Pan 65 kopiejek. Ze jednu depeši zaplatíte 65 kopějek.
Teraz mam jednę do Prus; liczy 12 wyrazów. A tu mám jednu do Prus; počítá 12 slov.
Czyni razem rubel i kopiejek 72. Dělá dohromady jeden rubl a 72 kopějek.

  1. K dalšímu cvičení doporučujeme jako druhou čast této knížky: „Čech s Polákem rozmlouvající.“ Sepsal Fr. Vymazal. Cena 1 K.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Tvar „je“ uvedený v předloze je chybný, jak vyplývá i ze samotné učebnice, str. 10. Přípustné podoby jsou „To jest mój ziomek…“ nebo „To mój ziomek…“