Pentateuch (Hejčl)/Stručný kritický rozbor důvodů pro a proti mojžíšskému původu jakož pro a proti jednolitosti pentateuchu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pentateuch
Podtitulek: Stručný kritický rozbor důvodů pro a proti mojžíšskému původu jakož pro a proti jednolitosti pentateuchu
Autor: Jan Hejčl
Zdroj: Časopis katolického duchovenstva 1907, 9, str. 529,
Dostupné online Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Tóra

Pro soudného kritika biblického plyne z předcházejícího nade vši pochybnost, že Mojžíš Israelitům nějaký zákon dal a že tento zákon byl též záhy napsán.

Než tu naskýtá se nám celý řetěz otázek: Napsal tento zákonník též sám Mojžíš, či snad aspoň na jeho rozkaz jeden neb více jeho vrstevníků (jež bychom mohli zváti snad hebrejskými historiografy a zároveň právníky tehdejší doby)? Jakého rozsahu byl tento mojžíšský zákonník? Jest to náš dnešní pentateuch do poslední písmenky, či snad bylo onoho mojžíšského zákonníku v pozdější době užito jen jako základu, který byl postupem doby jednak novými dodatky rozmnožován, jednak dle potřeb časových redigován či zpracován? Byly výpravné části pentateuchu zaznamenány hned za doby Mojžíšovy v té formě, v jaké je čteme nyní, aneb žily události doby mojžíšské dříve v ústním podání Israelitů, a byly snad teprv později, kdy již žili Hebreové v Palestině, písemně zaznamenány a spolu snad se zákonníkem mojžíšským spojeny?

Dosud jsme podávali spíše jen referát o odpověděch různých kritiků, jež se v dějinách vyskýtaly a dosud v literární kritice biblické podávají. Než — co jest positivně souditi o souboru těchto problémů, o tom nás poučí následující — salvis quoad omnia auctoritate ac iudicio Ecclesiae

stručný kritický rozbor důvodů pro a proti mojžíšskému původu jakož pro a proti jednolitosti pentateuchu.