Patery knihy plodů básnických/Velká kniha

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Velká kniha
Autor: Václav Bolemír Nebeský
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 133.
Licence: PD old 70

Ach jak velká, božské věštby plná kniha
tiše, divosvatě srdci se otvírá,
oko tam když v nezkoumané říše zírá,
kde se hvězda za hvězdou bez konce míhá!

Nikdy jsem ti nerozuměl, kniho svatá!
Ale teď, když na svém lůžku trudně sedím,
v oku slzu, v srdci bol, a vzhůru hledím —
ach teď vím, co mluvíš, kniho hvězdozlatá!

(Květy, 1839.)