Patery knihy plodů básnických/Staroměstská věž

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Staroměstská věž
Podtitulek: (1648.)
Autor: František Břetislav Trojan (jako Frant. Břetislav Trojan, rytíř z Bylanfeldu)
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: Patery knihy plodů básnických. Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. s. 127.
Licence: PD old 70

Tam u mostu nad Vltavou
se vážně věž vypíná
a Čecha na seč udatnou,
na starou slávu, lásku ctnou
ke vlasti upomíná.

Byl trudný den, kdy Švédů pluk
se přes most k věži tlačil,
a divý křik a zbraně zvuk
a střelby válečný to hluk
jich vítězství již značil.

Tu srdce Čechů zplanula,
udatných vlasti synů;
smrt s věže zhoubně lítala
a kruté řady vítala
nepřátelských vojínů.

I rozjitřil se Švédů hněv,
že most pod nimi trnul;
ku předu vlála korouhev:
v červeném poli bílý lev,
a za ní dav se hrnul.

Již již se krutí Švédové
až k věži protlačili;
než tu se statní Čechové
za brány jako orlové
na zhoubce vyřítili.

Bylť Plachý to se sborem svým
se študenty statnými:
»Ku předu, děti!« zvolal k nim,
a oni hnali se za ním,
kdež jistá smrt před nimi.

Švédská se tlupa ulekla
těch mladých bohatýrů,
a jakoby se povztekla,
na Malou Stranu utekla,
již hotova jsouc k míru.

Tam u mostu nad Vltavou
se vážně věž vypíná
a Čecha na seč udatnou,
na starou slávu, lásku ctnou
ke vlasti upomíná.

(V České Včele, 1838.)