Patery knihy plodů básnických/Píseň v klidu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Píseň v klidu
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: Patery knihy plodů básnických
Online na Internet Archive
Vydáno: BÍLÝ, F.: Patery knihy plodů básnických. Telč: Emil Šolc, 1892. s. 333.
Licence: PD old 70

Pluli jsme tiše dále a dále,
západ se tměl a východ se smál,
na kraji lodě zamyšlen, stále
ve hvězdách oči, mlčky jsem stál,
po letech volný zdál jsem se býti
času a prostoru vladař a král!

Oj, vody sivé, zelené vody,
neste mne dále, dále a dál!
Hrajte mi píseň na strunách shody,
zlaťte mi srdce, spláchněte žal!
Ať mohu do hvězd upříti zraky
vesele, volně jak vladař a král!

Oj, ptáci bílí, oj, ptáci tmaví,
králové plání vodních i skal!
Bušte mi křídly divě kol hlavy,
abych se do bouře, do větru smál,
v jistotě, myslící duch že je všady
času a prostoru vladař a král!

(Z Různých mask.)