Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898/Předmluva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898
Autor: František Bačkovský
Zdroj: BAČKOVSKÝ, F. Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898. Praha: Dr. Frant. Bačkovský, 1898. s. 5-6.
Online na Internet Archive
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Neni úkolem spisu tohoto vylíčiti pragmaticky rozvoj českého písemnictví z let 1848 — 1898, nýbrž prostě a většinou skoro toliko bibliograficky sestaviti nejdůležitější spisovatele a plody jejich, o sobě vydané, prakticky tak, aby ten, kdo dověděti se chce, snadno dověděl se o nich. Jde v něm tedy takořka jen o to, abych přehledně pověděl, kdo z nejdůležitějších českých spisovatelů byl v letech 1848 — 1898 činným a co vydal, a jest asi tak na něj hleděti, jakoby byl skoro toliko seznamem cennějších knih, roztříděných obsahově dle oborů.

Tím, že látka spisu roztříděna jest v několik oborův, obraz celistvý o veškeré literární činnosti jednotlivých spisovatelů jest rozkouskován. Odstraněna jest vada ta tak, že všeobecně připomenul jsem činnost každého spisovatele veškeru hned v tom oboru, v kterém prvně ve spise se vyskytá, a že v oborech následujících na obory dřívější poukazuji. Ostatně též ukazovatel abecední na konci spisu přehled celkové činnosti spisovatelovy, kterou z pravidla hleděl jsem uvésti u každého spisovatele všechnu, učiní snadným.

Obory jednotlivé uspořádány jsou chronologicky dle let narození spisovatelův, a spisovatele tiskem rozlišil jsem mezi sebou tak, že v tom oboru, ve kterém jsou méně důležiti, dal jsem je vysaditi písmem drobnějším. Mezi spisovateli ponechány malé mezery za účelem, aby bylo lze pohodlně připsati potřebné doplňky, jmenovitě nové plody spisovatelů žijících.

Co týče se vad, prosím, aby každý, kdo jaké shledá, ráčil oznámiti mi je, a zvláště prosím spisovatelů žijících, aby ráčili mne upozorniti, jestliže napsal jsem o nich něco chybně nebo jestliže něco důležitého z činnosti jejich péru mému uniklo; vydámť později doplňky a opravy. Také podotýkám, že rád bych viděl, kdyby někdo brzo dokonalejší spis podobný, nežli jest můj, vydal, aby z nedostatku příruční rukověti nebyla leckdy tak úžasná nepovědomost o vydaných knihách i mezi těmi, kdo našeho rozvoje literárního si všímají. Mně nynější mé povolání životní pramálo klidného času dopřává k práci té.

V Praze v srpnu 1898.

Dr. Frant. Bačkovský.