Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898/Oznámení

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Oznámení
Autor: František Bačkovský
Zdroj: BAČKOVSKÝ, F. Přehled dějin písemnictví českého z let 1848–1898. Praha: Dr. Frant. Bačkovský, 1898. s. 227.
Online na Internet Archive
Vydáno: 1898
Licence: PD old 70

Za tisku spisu přítomného jsem se rozhodl, že slíbené v „Předmluvě“ doplňky a opravy budu vydávati koncem každého roku a že pošlu je tomu, kdož o ně u mne se přihlásí, zdarma, i nepodávám z té příčiny zde zatím ani nejpotřebnějších doplňkův a oprav namanuvších se mi již. R. 1899. budou míti název „Prvé doplňky a opravy ku Přehledu dějin písemnictví českého z let 1848—1898“, r. 1900. „Druhé…“ atd. a prodávány vůbec nebudou.

Zároveň nemohu se zde nezmíniti, že nenadálá překážka, vyskytnuvší se neúmyslně se strany, která právě podobné práci měla by býti co nejvíce nápomocna, i jiná nepředvídaná neochota znesnadnila — a také znechutila — mi spracovati více nežli druhou polovinu, čímž jest omluviti jednak některé nedokonalosti a neúplnosti jednak, a to hlavně opožděné vydání celého spisu, který jinak byl by vyšel koncem září. Kdyby bylo nebylo bývalo již několik archů načisto vytištěno, byl bych letos ani ho vůbec raději nevydal.

V Praze 15. listopadu 1898.

Dr. F. B.