Písně krátké lidu obecného českého

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Písně krátké v větším počtu starodávné lidu obecného českého, kteréž při muzice neb hudbě dávaly se hráti…
Autor: Jan Jeník z Bratřic
Zdroj: Písně krátké Lidu českého obecného, jež sebral Jan Jeník z Bratřic / z rukopisů vybral a vydal Dr. Miloslav Novotný
Vydáno: Praha : typ. Průmyslová tiskárna, 1929
Licence: PD old 70
Původní text je psán švabachem a archaickým jazykem s některými pravopisnými a gramatickými zvláštnostmi (např. „třj a osumdesateletý Starec neb Dédek“). Ve Wikizdrojích jsou texty z této knihy všude, kde to nenarušuje vyznění básně, převedeny do moderního pravopisu. Ukázka původního zdroje je přiložena k básním č. 1924.

Písně krátké
v větším počtu starodávné
LIDU OBECNÉHO ČESKÉHO,
kteréž
při muzice neb hudbě dávaly se hráti, při čemž
od tanečníkův vesele se zpívalo a notně tančilo neb rejdovalo.
Ačkoliv
mnohé z těch písní nemálo pohoršlivé
jsou, však předce jakási ostrovtipnost a
leckdes předivné a směšné nápady jim se odepříti
nemohou. Z kteréhožto ohledu, chtělo se,
aby se též taky zde, bez nejmenší proměny, vepsaly.
Sepsal
Jan Nep. Jeník Rytíř z Bratřic,
c. k. hýtman neb setník, tři a osmdesátiletý
stařec neb dědek, jenž tento přítomný rukopis
bez brejlí zde píše a jehožto hlava ještě
šedivá není, neb onou dosavade kadeřavé vlasy,
ještě dosti zhusta, krejou.
Ale
V hubě nemá jen zub jeden,
Ten se hejbá — poleze ven. — —
V Práze
leta 1838.

Z předu se říci musí, že každá ta krátká píseň, pro sebe, jinou melodii nebo arii má; kteréž všechny v měkkém tónu sazeny, velmi libě k sluchu a též k srdci dorážejí. Já tyto melodie všechny zpívat umím, alito jest mi, že muzikální neb hudební umělost neznám, sice by se byly zde též s tak nazvanými notami napsaly.

Obsah[editovat]

 • 1 (Kdyby mě to Pán Bůh dal)
 • 2 (Terynko bloudíš)
 • 3 (Vzal jsem si babičku stařičkou)
 • 4 (Žádnej neví, co já zkusit musím)
 • 5 (Kdybych já věděla, co dělá Matěj)
 • 6 (Když jsem já šel po jarmarce)
 • 7 (Hned jak jsem ráno vstal)
 • 8 (Mohla jsem se dávno vdát)
 • 9 (Kdyby se kněží ženit směli)
 • 10 (Chlapče můj)
 • 11 (Třebas já byl panímámo cikán)
 • 12 (Tatíčku nebeskej)
 • 13 (Naše dívka Anka samý sádlo)
 • 14 (Šla děvečka do krámu pro libru masa)
 • 15 (Já jsem se tě neprosil)
 • 16 (Já mám mou milou, rozmilou)
 • 17 (Šel sedlák s sedlačkou na posvícení)
 • 18 (Mladost, radost)
 • 19 (Prodala pole — prodala louky)
 • 20 (Zahrejte mi muzikáři)
 • 21 (Má panenko starodávná)
 • 22 (Než bych dala radvanovským chlapcům)
 • 23 (Málo pšenic, málo žit)
 • 24 (Vem si mne, můj milej)
 • 25 (Kdybych byla věděla)
 • 26 (Pochválen buď Ježíš Kristus)
 • 27 (Stará bába jede)
 • 28 (Třebas já pole, louky neměl)
 • 29 (Zle matičko, zle)
 • 30 (Šel tudy, měl dudy)
 • 31 (Však já mou Andulku znám)
 • 32 (Ty černý oči)
 • 33 (Vyletěla holubička ze skály)
 • 34 (Já mám ženu kvočnu)
 • 35 (To jsou koně, vraný koně)
 • 36 (Není na nebi tolik hvězdiček)
 • 37 (Má Andulko, má zlatá / Šel Jozífek na houby / Když jsem byla maličká)
 • 38 (Já tu nebudu)
 • 39 (Ančičko, skovej se)
 • 40 (Já nechci kováře)
 • 41 (Hop holka! / Stál jsem tam na pavlači)
 • 42 (Vždycky jest mi má mamička)
 • 43 (Každá matka ráda)
 • 44 (Proto jsem si kanafasku koupila)
 • 45 (Není tu není, co by mne těšilo)
 • 46 (Čáp chodí po poli)
 • 47 (Kde máš, Ančičko, viničku)
 • 48 (Kačenko, hubičko!)
 • 49 (Šel sedlák s sedlačkou z Dlouhé Vsi)
 • 50 (Já těch volů nepoženu)
 • 51 (Vzkázala mi včera moje milá)
 • 52 (Jdi má milá!)
 • 53 (To mne to sužuje)
 • 54 (Hejbej se Fértoušku modroučký)
 • 55 (K Radvanovu cesta zelená se)
 • 56 (Když jsi mne nechtěla, vem si rasa)
 • 57 (Což se mi, má milá, hezká zdáš)
 • 58 (Co to máš, Andulko)
 • 59 (Hop, holka, svlíkni kabát)
 • 60 (Dala se má milá do nemoci)
 • 61 (Má milá rozmilá Testko)
 • 62 (Měla jsem milého hulána)
 • 63 (Já mám žežuličku)
 • 64 (Nechoď za mnou)
 • 65 (Která je panenka boubelatá)
 • 66 (Radvanovský zámek mezi horama)
 • 67 (Nechce mne panenka žádná)
 • 68 (Jakou máš? Makovou.)
 • 69 (Alou! Za vodou!)
 • 70 (Hej! Ricau!)
 • 71 (Dejme my si, má Terynko, rejdovačku zahrát)
 • 72 (Pojď)
 • 73 (Kačenko moje)
 • 74 (Děti, proste tatíka)
 • 75 (Nespi, holka)
 • 76 (Copak mne má milá neznáš)
 • 77 (Ach, ach, ach, spálila jsem hrách)
 • 78 (Už je to uděláno)
 • 79 (Dokad trvá trnka)
 • 80 (Nebo mne zabijou)
 • 81 (Panenko z Tejna)
 • 82 (Panímámo jede k nám)
 • 83 (Za tou naší stodoličkou)
 • 84 (Naše kočička mrňavá)
 • 85 (Naše Anka tuze spavá)
 • 86 (Tatíčku starý náš)
 • 87 (Ptala se Zuzana Kuby)
 • 88 (Když jsem šel okolo vrat)
 • 89 (Já jsem ti pravila, nech toho)
 • 90 (Není na světě bylina)
 • 91 (Šla má milá z krčmy)
 • 92 (Naše Durka jako trdlo)
 • 93 (Hejbalíček přes špalíček)
 • 94 (Což je ta láska zlá)
 • 95 (Šel bych k mé panence)
 • 96 (Byla zima, vítr foukal)
 • 97 (O posvícení sedlák je pánem)
 • 98 (Jakživ jsem neviděl)
 • 99 (Za tou)
 • 100 (Šafářova dcera)
 • 101 (Já jsem rád)
 • 102 (Strakatá slepice, bílý kohout)
 • 103 (Černé oči jděte spát)
 • 104 (Plzeňský kováři)
 • 105 (Utíkej, Káčo, utíkej)
 • 106 (Pase ovčačka v zeleném háječku)
 • 107 (Když jsem já šel po ulici)
 • 108 (Nic nedbám, jen když mám)
 • 109 (Mého pána hodná chasa)
 • 110 (Sral, sral, sral)
 • 111 (V Oustrojově poorali)
 • 112 (Což ten náš pan farář pěkně káže)
 • 113 (Nejsi, nejsi, jak jsi se stavěla)
 • 114 (O můj zlatý kominíčku)
 • 115 (Třebas měla má panenka sto volů)
 • 116 (Kde je mládek, tam je stárek)
 • 117 (Vy jste pane páter)
 • 118 (Pepičku, Pepíčku! Copak dělá Káča?)
 • 119 (Zaplať ti Bůh)
 • 120 (Pojď sem ke mně, neboj se mne)
 • 121 (Zahrejte mně mou)
 • 122 (Ještě dnes bude ze mne kněz)
 • 123 (Šel řezník s řezníkem na jarmark spolu)
 • 124 (Ty jsi pěknej Kuliferda)
 • 125 (Nastokrát děkuju mej milej matičce)
 • 126 (Jak živ jsem, neviděl jsem)
 • 127 (Já mám chaloupku na vršku)
 • 128 (Nešťastný Brandenburku)
 • 129 (Třebas já byl otrhánek)
 • 130 (Pane Johanes! O půl zlatého)
 • 131 (Ach můj milý Bože!)

Takové krátké písníčky, jež se při hudbě v tanci zpívávaly, jest jich ještě veliký počet, a mnohem ještě víceji přišlyť jsou k zapomenutí. Neboť byliť jsou naši předkové veselé mysle a znamenití milovníci hudby a zpěvu tak, že sobě při každé schůzce neb shromáždění rozdílné, neb všeliké písně zpívávali.

Při vší práci svý, ba i za rádlem neb pluhem byloť jest ze všech stran slyšeti voráče zpívati, kterýchžto zpěvy v oudolích jemně se rozlíhaly.

Též také, zvlášť zimního času, když dlouhé večery jsou, scházívala se děvčata [se] svými přeslicemi v jakési chaloupce souseda svého, kdežto pak při jejich přadle pokaždý vesele se zpívalo, a po dlouho trvalém zpěvu buďto si předkládali hadačky k odpovědi aneb se povídaly historie a příběhy, kteréž se jim předivné, směšné [zdály] a v nich něco ostrovtipného býti se uznávalo.

Zdeť se též některé z těch písní vepíšou, ačkoliv snad mnohá z nich v některých vesnicích v zemi české až do této doby se zachovala a povědoma jest.

Při všech svých schůzkách a shledání sousedském, zvláště zimního času, za dlouhých večerů, jakož se již hned z předu řeklo, obyčejně se při přadle u přeslice vesele zpívalo. A když se někdy ten jejich zpěv něco časněji skončil, tu se teď předkládaly jakési hadačky k uhodnutí.

Z kterýchžto některé z nich, opravdu, za vtipné, a nemálo čiperné pokládati se mohou. Kolik jsem já sobě takových z mého mladého věku, ještě v své paměti podržel, ty já též, v následku, oznámím: