Ottův slovník naučný/z Mladenovic

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Mladenovic
Autor: Josef Teige
Zdroj: Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha : J. Otto, 1901. S. 450. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Petr z Mladoňovic

Mladenovic Petr, rodem Moravan, přišel záhy do Prahy na universitu, kde stal se r. 1409 bakalářem svobodných umění. Na to vstoupil do služeb Jana z Chlumu, s kterým vydal se jako průvodce Husův 11. říj. 1414 na cestu do Kostnice. Zde prokazoval zajatému mistru oddané služby, o kterých se tento v listech svých vděčně zmiňuje; jmenovitě opisoval jemu traktáty. V sezení koncilia dne 13. kv. 1415 četl stižní spis pánů českých v příčině zajetí Husova a byl sám třetím Čechem přítomen čtení artikulů žaloby proti Husovi. Jemu odkázal Hus knihy Viklefovy. Po návratu do Prahy stal se Petr z M. mistrem na universitě (1616) a oltářníkem a r. 1421 kazatelem u sv. Michala na Starém Městě v Praze. Náležel ke straně umírněné a účastnil se hádání o užívání ornátů v domě Zmrzlíkovském, stoje na stanovisku protitáborském. Ani polemice proti Václavovi Korandovi v kostele P. Marie Sněžné se nevyhnul. Proto popudil proti sobě stranu kněze Želivského, a když vypukla 17. dubna 1427 bouře v Praze proti Zikmundu Korybutoviči, byl s mistry Křišťanem, Janem Příbramem a Prokopem z Plzně zajat a na radnici Staroměstské uvězněn, a když odepřel podrobiti se nové správě církevní Jana Rokycany, vypověděn z Prahy, kam se navrátil po dvou letech. R. 1426 byl děkanem fakulty svob. umění a r. 1439 stal se farářem u sv. Michala a rektorem university. Ostatek svého života trávil v klidu, z něhož byl vyrušen jen, když vyslán byl r. 1446 ke králi Bedřichovi mezi posly o vypravení Ladislava do Čech. Též jednání o potvrzení kompaktát se súčastnil (1448) a na universitě děkanoval ještě po druhé r. 1441. Zemřel 7. února 1451 (dle Lupáče). — Spisy Petra z M. zaujímají v pramenech dějin husitských místo vynikající, nikoli formou, která jest velmi neurovnaná, ale obsahem. Jest to především jeho zpráva o osudech Husových v Kostnici: Relatio de magistri Joannis Hus causa in Constantiensi consilio acta, vydaná se změnami v pořadu dle rukop. musejního Palackým v »Documenta M. J. Hus«, obsahující celé období od odjezdu Husova z Prahy až do smrti jeho. Vepsány jsou do vypravování četné dokumenty. Z tohoto spisu učinil Petr český výtah pro své krajany, neboť »zdálo se mi užitečné celý běh na památku budoucím toliko o smrti jeho položiti, aby jeho nepřátelé, jenž ještě po smrti zle o něm mluví, ústa svá stulili«. Toto zpracování vešlo v obecnou oblibu a bylo na den Jana Husi v kostelích čítáváno. Asi v XVI. stol. přeloženo i do latiny. Fr. Procházka (O menších spisech Petra z M. ve »Zprávách o zasedání české spol. nauk«, 1882, p. 310) domnívá se, že i Narratio de magistro Hieronymo Pragensi pro Christi nomine Constantiae exusto, jakož i Alia de eodem narratio, jak vyšly ve velké sbírce Norimberské spisů Husových, pošly z péra Petrova, který i tu pořídil český výtah vydaný Gollem ve »Vypsání o mistru Jeronymovi z Prahy« (Praha, 1878). Česká zpráva Husa se týkající vyšla r. 1533 u Pavla Severína v Praze tiskem pod jménem: Spis o utrpení Mistra Jana Husa; po druhé r. 1600 u S. Palmy a r. 1870 u Kobra. JTe.