Ottův slovník naučný/z Bílé

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: z Bílé
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Čtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1891. s. 53. Dostupné online.
Licence: PD old 70

z Bílé, jméno rytířské rodiny německé, která se asi na počátku XVI. stol. do Čech přistěhovala. Erb její: štít, v jehož středu jest ostrva o třech sucích vzhůru postavená a po stranách dvé klíčův o třech zubech, nad přílbicí táž ostrva mezi dvěma křídloma (vyobr. č. 565.). Praotec jejich Jetřich († 1543) koupil od Alexandra hraběte z Leisneku statek řehlovský, od něhož potom ves Dubici odprodal. S manželkou svou Marjánou z Hřivic měl syny Jáchyma a Jana. Tento držel roku 1566—70 statek bělušický a žil, tuším, ještě r. 1597. Jan Jetřich z B. (r. 1612 v městě Ústí a r. 1616 na Jeníkově) jest buď on sám anebo syn jeho. Jáchym byl cís. radou a hejtmanem na Jáchymově a měl manž. Alžbětu z Bernšteina († 1586), kterou učinil r. 1567 poručnicí dětí svých přidav jí k radě strýce svého Hendrycha z B. na Hegenrodu a Jana, bratra svého. Zemřel r. 1569. Synové jeho Hendrych, Bedřich, Adolf, Jáchym a Jiřík rozdělili se (1587) o statek otcovský, tak že dostali Bedřich, Adolf a Jiřík Řehlovice, ostatní dva Rtín a Malhostice. Adolf měl s manželkou Annou z Zolhauzu dceru Alžbětu (1596) a s mladšími bratry svými brzo zemřel. Hendrych odsouzen jest r. 1623 třetiny statku svého Sezemic, který mu však proti zaplacení téhož dílu byl ponechán. Bedřich koupil r. 1592 Dubkovice, r. 1617 statek Uhřice, který zase r. 1618 prodal a asi v ty doby také Chotomíř. Jsa horlivým evangelíkem zvolen jest r. 1609 za defensora a r. 1618 za jednoho z direktorův, po čemž se stavy slezskými a vévodou saským o pomoc jednal a při mnohých příležitostech proti rodu rakouskému se potřebovati dal. Od krále Bedřicha učiněn jest hejtmanem lén německých a purkrabím kraje hradeckého. Z těch příčin odsouzen jest hrdla, cti a statkův, dne 21. června 1621 sťat, a hlava jeho na věž mosteckou přibita (manž. 1. Beatrix z N., 2. Anna z Zolhauzu). Synovi Bedřichovi a dceři Eufrosině ponechán jest za podíl jejich po matce Beatrici statek řehlovský, ale nechtíce se s ostatními ve víře srovnati prodali jej roku 1628 a vystěhovali se do Němec. Svobodní páni z B. jsou dosud osedlí v prov. saské. Z jejich rodu byl také slovutný hvězdář Vilém sv. p. z B. († 1856). Viz Biela. Sčk.