Ottův slovník naučný/van Alphen

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Alphen
Autor: Karel Veselík, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 949–950. Dostupné online
Licence: PD old 70

van Alphen: 1) Hieronymus, nizozemský učenec a básník, nar. 8. srp. 1746 v Goudě, zemř. 2. dub. 1803 v Haagu. Vzdělávaje se pilně a důkladně v různých oborech vědeckých, jmenovitě v bohosloví, mravouce, dějezpytu a v právnictví, osvěžoval A. a tříbil ducha svého studiem aesthetiky a tvořením básnickým. Bedlivou pozornost připoutal s přítelem svým P. L. van der Kasteele k obrozenému básnictví německému a myslí vnímavou studoval díla Klopstockova a Wielandova. Záhy se vymanil z domácího způsobu básnického, utkvělými formami stísněného, i došel básněmi jak duchovními, tak světskými chvály neobyčejné, ačkoli nevyhovovaly přísnějším požadavkům uměleckým. Nejvíce byla slavena jeho sbírka básní pro děti Kleine Gedichten voor Kinderen (Utrecht 1821), jež nesčíslněkráte byla vydána a též přeložena do jazyka franc. a něm. Mezi jeho kantátami vyniká De Starrenhemel (Nebe hvězdnaté) libou prostotou. A. zahájiv veřejnou svou činnost jako prof. práva v Lejdě, stal se brzy gener. prokurátorem soudního dvoru utrechtského, později gener. pokladníkem unie nizozemské. Když r. 1796 strana francouzská úřadu jej zbavila, odebral se do Haagu, kde v soukromí zemřel. Spisy A-ovy prosaické jsou po většině obsahu kritického, táhnouce se ke zvelebení věd a umění, k osvíceni rozumu a k utvrzení křesťanství. Básnické spisy A-ovy se životopisem vydal J. Nepveu (Utrecht 1838–39 a 1871). Srovn. Koenen, Hieronymus van A. (Amsterodam 1844.) Vsk.

2) A. Michel, malíř, nar. v Bergu-op-Zoom v Nizozemí 7. listop. 1840. Uměleckého vzdělání nabyl v Brusselu na umělecké akademii jsa žákem J. Portaelsovým. Od r. 1866 maloval: Jane Gray dostává rozkaz připraviti se k smrti (vystaveno v Brusselu 1866); Lady Macbeth (v Amsterodamu 1866); Agonie; z 1869 jest veliký obraz Aneessens vyslýchá svůj ortel smrti. Mimo to A. kreslil mnoho kartonů k malbám na sklo, zejména pro kostel Notre-Dame de la Chapelle v Brusselu.