Ottův slovník naučný/d’Abano

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: d’Abano
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 18. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Pietro d'Abano

d’Abano Pietro (Petrus de Apono, Petrus Aponensis), slavný lékař a první professor lékařství v Padově, * r. 1250 v Abaně. Delším pobytem v Cařihradě nabyl řídké tehdy známosti řeckého jazyka. 1292 — 1303 jsa professorem filosofie v Paříži, byl dominikány podezříván z kacířství a magie, ale všeobecná vážnost, jíž »le grand Lombard« požíval, zachránila jej před nástrahami. Tam sepsal pověstný spis Conciliator differentiarum philosophorum et precipue medicorum, kterýž poprvé vytištěn byv 1471 v Benátkách a později rozmnožen traktátem De venenis corumque remediis liber, dočkal se mnohých vydání v zemích různých. Spis. hleděl tu rozluštiti sporné otázky v tehdejším lékařství se vyskytující, ale pokus jeho se nezdařil, ježto šlo jemu i protivníkům hlavně o obranu závažnosti auktorit pomocí scholastické dialektiky. R. 1306 povolán byl do Padovy, kdež pro něj zřízeno křeslo professorské. Ale i zde zejména přičiněním kollegů byl viněn z kacířství a před inkvisicí obžalován; nevina jeho však i tu se dokázala vlivem mocných ochránců. R. 1314 uchýliv se do Trevisa, zemřel tam za vyšetřování inkvisičního léta následujícího. Dle Haesera byly upáleny kosti jeho, dle Gurlta však pouze obraz, poněvadž pozůstatky tajně odneseny byvše, inkvisici do rukou se nedostaly. Vědomostmi svými vynikal A. nad své současníky mimo nauky lékařské také v botanice. optice a j. v. Znal, že vzduch je těžký, že na rovníku jsou krajiny obydlené; vypočetl, že rok trvá 365 dní. 6 hod., 4 min. Mozek považoval za východiště čivů, srdce za počátek cev. Mimo spisy zmíněné vydal několik lékařských a filosofických děl. Peč.