Ottův slovník naučný/Zvířetický

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zvířetický
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 720. Dostupné online.
Licence: PD old 70

ZvířetickýVartemberka, příjmení staročeské rodiny panské, jejíž předkové se psali napřed z Lemberka aneb ze Zvířetic. (Viz Lemberka.) Na poč. XV. stol. žili bratří Zdislav, Markvart (1400–23), Prokop (1400), Václav, Heřman, Petr, Jan (1400–33) a Beneš (1419–23). Zdislav stal se r. 1410 mistrem na vysokém učení Pražském a jest znám jako obrance knih Viklefových a stoupenec Husův. (Viz Tomkovy D. P. III.) S Václavem a Petrem spečetil r. 1415 stížný list. Oženil se pak s Klárou, vdovou po Štěpánovi Kladském, jež držela grunty u Prahy, a zemřel r. 1427. Zůstavil syna Václava. Václav, bratr Zdislavův, byl r. 1421 na sněmě Čáslavském a zemřel 13. list. 1425, jsa regentem panství Čeňka z V. Petr měl účastenství v tehdejších bězích veřejných, býval na sněmích, sjezdech a v poselstvích a držel Zvířetice († 1446). S manželkou Eliškou z Vartemberka a z Veselí († j. 1468) vyženil Bydžov. Jan dostal ok. r. 1421 od Pražan statek křižovničí Týnec. Po Petrovi zůstal syn Havel, jenž před mateří zemřel. Od jiného bratra pocházeli bratří HeřmanHašek, kteří vpadli r. 1448 do Prahy. Onen byl r. 1450 v jednotě Poděbradské a vyprosil si r. 1454 hrad Zvířetice. S Jindřichem z Michalovic dědil Bydžov, kterýž později celý získal. Věrně držel ke králi Jiřímu a účasten byl tehdejších bojův. Zemřel nedlouho po r. 1478. Synové jeho byli Jan, PetrHašek. Jan držel r. 1493 Zvířetice, které však r. 1501 patřily bratru Petrovi (bezpochyby pro bezdětnou smrť Janovu). Petr (1485–1505) držel Bydžov r. 1493 s bratrem Haškem, ale asi od r. 1496 sám, kromě toho držel zápisná zboží Nepolisy a Loukovec a r. 1501 Zvířetice a vesnice od kláštera Hradiště. Zemřel r. 1505 na Bílou sobotu. Hašek oddělil se před r. 1596 Smidary, koupil r. 1503–06 Petrovice a ujal po smrti bratrově Bydžov. Býval hejtmanem kraje hradeckého, prodal r. 1511 Petrovičky, r. 1516 Hlušce, Janovice, Vinary a díl Sloupna, koupil r. 1533 Kříčov, r. 1534 Mstihněv a Perštejnek, prodal r. 1542 Syrovátku a r. 1544 Sobčice. Zemřel brzo po r. 1544. Manželka jeho Markéta Slavatka z Chlumu (1497) zdědila r. 1533 Čestín Kostel († 9. pros. 1543). Havel, syn Petrův, byl při smrti otcově a ještě r. 1513 nezletilým a proto pod poručenstvím Haškovým. Prodav r. 1516 Bydžov, koupil ok. r. 1523 hrad Kunštát na Moravě a zemřel v Řezně (1532). Zdali byl jeho bratrem Heřman, jenž držel v l. 1521–49 Kocňovice, není známo. Po Haškovi zůstali synové MichalZdislav. Onen koupil r. 1544 od otce Sobčice a zemřel brzo po r. 1551. Manželka jeho Lidmila Malovka z Pacova držela Sobčice, jež jí manžel r. 1551 zapsal a zapsala je před smrti († 1566) Zdeňkovi z Valdšteina, druhému manželu svému. Zdislav dostal r. 1544 od otce Smidary, dědil po mateři Čestín Kostel a držel také Lorec a Kutné Hory. R. 1558 prodal Smidary i Lorec, začež získal dům v Praze pod Bruskou a zemřel před r. 1560. Byl třikráte ženat (1. s Mandalénou Beřkovskou ze Šebířova 1539, 2. s Markétou z Mirovic, † 1555, 3. s Annou z Lukavce, jež po něm statek zdědila). Zdislavem rodina ta nadobro vyhasla. Sčk.