Ottův slovník naučný/Zingiberaceae

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Zingiberaceae
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 619. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Zázvorníkovité

Zingiberaceae, zázvorovité, čeleď rostlin 1děložných řádu Scitamineae, obsahující mnoholeté byliny oddenku plazivého, někdy hlízovitého, často členatého, masitého, s tlustými, někdy hlízovitě stloustlými kořeny. Stonek jest jednoduchý, dole obalený pošvami listenů a výše pošvami listů celokrajných o silnější hlavní žíle, od níž slabé žilky vedlejší zpeřeně se rozbíhají. Těmitéž pošvami jest stonek zdánlivě často prodloužen. Obojaké souměrné květy stojí v úžlabí listenů často korunovitých buď na konci stonku nebo zpodinových větví v jednoduchých klasech ne-li latách. Vnější 3 plátky okvětní více méně blánovité a kalichu podobné srostlé jsou v trubku n. pošvu 2—3zubou; z vnitřních 3 nádhernějších a korunovitých u zpodiny srostlých jest zadní plátek největší. Ze 6 tyčinek má pouze 1 zadní z vnitřního přeslenu vyvinutý, dovnitř obrácený prašník, kdeto 2 ostatní zakrňují v žlázovité n. nitkovité staminodie. Též tyčinky vnějšího přeslenu jsou staminodiální, z nichž přední v podobě různotvarého korunovitého pysku (medníku), jenž má po stranách plátky n. zoubky 2 ostatních staminodií. Semeník jest zpodní 3 (1—2)-pouzdrý s jednoduchou nitkovitou čnělkou, jejíž konec mezi oběma polovinami prášníku se protlačuje, a s nálevkovitou n. koulovitě vyhloubenou bliznou. Pouzdrosečné tobolky n. bobule obsahují mnoho semen kulatých n. hranatých, často míškem obalených, se sporým moučnatým bílkem, v němž ukryt malý přímý zárodek. Z. čítají asi 250 druhů těchto podčeledí: 1. Hedichieae, s vnějšími staminodiemi plátkovitými, zpodní pysk a jeho 2 křídla tvořícími, s hlavními rody KaempferiaCurcuma (v. t.). 2. Amomeae; staminodie vnějšího přeslenu buď žádné, n. po stranách pysku v podobě zoubků, n. pysk doplňující. Stvoly květní obyčejně zkrácené a polopodzemní, nebo u zpodiny stonku vynikající a rovnovážné. Význačné rody jsou Zingiber (v. t.), Elettaria (v. t.) a Amomum. 3. Alpinieae, s hrozny, klasy n. latami na konci vysokých lupenatých stonků. Staminodie vnějšího přeslenu jako u podčel. předešlé. Hlavní rod jest Alpinia (v. t.). Z. obývají tropická pásma zvláště v Asii a vynikají kořennými oddenky a plody. Děd.