Ottův slovník naučný/Zaleukos

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zaleukos
Autor: redakce
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 406. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Zaleukos, zákonodárce Lokrů epizefyrských v jižní Italii. Z. dal prý zákony své ok. r. 660 př. Kr. a bůh Apollón v Delfech prý sám doporučil Lokrům ve vnitřních nesvarech žijících, aby se postarali o zákony. Zákony Z-ovy byly první písmem zapsané zákony, jež starověk znal. Zákony ty obsahovaly výběr z toho, co za dob Z-ových platilo za právo v nejdůležitějších státech vlastního Řecka, ovšem že ustanovení ta byla Z-kem přizpůsobena poměrům místním. Pro právo trestní byly Z-ovi normou předpisy Areopagu, pro kázeň občanskou byly mu vzorem Kréta a Sparta, ale arci Z. dopustil zde rozumné změny. Prodej statků byl zákony Z-ovými stížen, obchod obmezen, pokud jednalo se o obchod v malém a kramářství, ježto zboží smělo prý býti prodáváno pouze producenty. Novotářství u Iónu tak oblíbenému Z. hleděl, pokud možná, učiniti přítrž. Také prý zavedl census, podle něhož utvořeno bylo vyšší občanstvo, a ve příčině práva soukromého vydal ostřejši ustanovení, podle nichž lze souditi, že poměry občanského života byly u Lokrů dosti komplikované. Zákony Z-ovy zůstaly prý u Lokrů nezměněně v platnosti až do IV. stol. př. Kr. Hyperkritikou jest zajisté to, že Timaios vůbec popíral existenci Z-ovu. Srv. E. Curtius, Griech. Geschichte, 4. vyd., I., 535 sl.; Schömann, Griech. Alterthümer, 4. vyd., I., 16—17, 161 až 162, II. 48 a 163 sl. red.