Ottův slovník naučný/Zákupy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Zákupy
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 402–403. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Zákupy
Související články ve Wikipedii:
Nové Zákupy
Č. 4772.
Znak města Zákup.

Zákupy: 1) Z., Zákopy (Reichstadt), město v Čechách 265 m n. m. při žel. dr. Čes. Lípa-Mimoň, hejtm. Čes. Lípa, okr. Mimoň; 298 d., 131 obyv. č., 1559 n. (1900), děkan. kostel (ve XIV. stol. far.) s krásnými ozdobami sochařskými a řezbářskými od pražského sochaře Heidelberga a se 4 mramorovými náhrobky, v lodi památník s čes. nápisem Alény Chvalkovské z Dubé a Lipého, klášter kapucínský, sestry sv. Karla Borr., lesnická škola, 2 obec. školy o 6 tř., 3tř. soukr. ústav pro dív. (pensionát), měst. nemocnice, pš., telegraf, četn. stanice, zálož. a podpůrný spolek pro hospodář. a průmysl, papírnu, 3 závody na výrobu papírových špiček, pila, 2 jirchárny, mlýn a týdenní a výroční trhy. Alod. panství Z. s Policí (7116·76 ha půdy) se zámkem, dvorem, pivovarem a cihelnou drží správa Nejvyš. soukromých statků. Zdejší krajina pro svou romantickou polohu a zdravé podnebí bývá za letní doby četně navštěvována turisty. Kdy Z. založeny, neznámo. R. 1541 na přímluvu Zdislava Berky z Dubé a Lipého byly povýšeny na město a nadány měst. erbem (vyobr. č. 4772.): v modrém štítě spatřují se dvě čtverhrané věže barvy stříbrné, mezi nimi v horní části štítu rodinný erb pánů Berků z Dubé. Na místě bývalého hradu stojí nyní zámek o 3 dvorech a 200 pokojích, vystavěný asi v XVI. stol. v jednoduchém slohu renaissančním. Císařské komnaty zdobí malby od Navrátila. Při zámku skvostná kaple, v ní mramorový oltář od Petra Bonaniho z Carrary s obrazem od Kandlera, postranní oltář z čes. mramoru od Svobody. Nástěnné malby Kandlerovy jsou ve stukaturních rámcích od Levého, malby na skle od J. Quasta podle nákresů Kandlerových. Nemalou uměleckou cenu má křížová cesta z konce XV. a poč. XVI. stol. Od zámku tohoto měl syn Napoleona I. titul vévody Zákupského, ač nikdy do Zákup nepřišel. V l. 1851—73 sídlil na zámku zákupském každé léto cís. Ferdinand Dobrotivý se svou manželkou Marií Annou, kteří Z-pům, jakož i okolí prokázali veliká dobrodiní. R. 1876 konána v zámku schůze císaře rakouského s carem ruským Alexandrem II. Zajímavý je též park kolem zámku. — V nejstarší době sídlili na Z-pech Pancéřové ze Smojna. R. 1369 drželi Z. Jan, purkrabí pražský, a Václav, bratří z Vartemberka, r. 1386 Petr a v l. 1409—25 Václav z Vartemberka. Za válek husitských nepochybně Z. silně zpustošeny, tak že kostel i zámek skoro ze základů musily býti vystavěny. R. 1518 koupil zboží zákupské Zdislav Berka z Dubé, po němž následoval Zbyněk, jenž velmi se staral o zvelebení panství zákupského. R. 1560 vystavěn zdejší kostel a r. 1573 vyhořel zámek, při čemž přišlo mnoho lidí o život. Synové a nástupci Václava ml. Berky z Dubé prodali Z. Janu Novohradskému z Kolovrat. R. 1621 město jakož i zámek od vojska stavovského značně zpustošeny. Brzy potom Z. přešly sňatkem na Jindřicha Julia vévodu saskolauenburského, za něhož r. 1639 značně vydrancovány od Švédů, založen klášter kapucínský a obnoven velikolepě zámek. Sňatkem jeho dcery Anny Marie Františky zboží zákupské přešlo na falckrabího Filipa Viléma Neuburského, po jehož brzké smrti pozůstalá vdova provdala se po druhé za vévodu Toskánského, s nímž za krátko se dala rozvésti. Po její smrti († 1741) ujala Z. její dcera, provdaná za vévodu Ferdinanda Bavorského. Tato r. 1743 od cís. Marie Terezie vypověděna vůbec z celých Čech. R. 1744 zpustošili město Prusové a vydrancovali zámek a r. 1775 vzbouřili se zde jakož i v okolí sedláci. R. 1803 nastoupil v panství domu Bavorského všech panství Lauenburských v Čechách arcikníže Ferdinand Rakouský, potomní vévoda toskánský, z jehož rodu všechna panství r. 1847 přešla na císaře Ferdinanda a po jeho smrti r. 1875 na cís. Františka Josefa. — 2) Z. Nové (Neureichstadt), ves t., fara a pš. Zákupy; 37 d., 100 obyv. n. (1900).