Ottův slovník naučný/Wolfenbüttel

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Wolfenbüttel
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 287. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Wolfenbüttel

Wolfenbüttel, krajské město ve vév. Brunšvickém, leží v úrodné krajině na křižovatce několika drah, majíc s předměstími Juliusstadt a Auguststadt 17.873 obyv. (1900) a vojenskou posádku. Z budov vynikají hlavní chrám evang., vystavěný r. 1600 a nedávno restaurovaný s hrobkou knížecí, románský kostel katol. (1891), synagoga (1894), starý knížecí zámek, v němž umístěno jest divadlo a vyšší dívčí škola; dále jsou tu kasárny, nemocnice, tresnice, gymnasium a j. Zvláště památná jest bibliothéka, jež byla dříve umístěna v budově vystavěné v l. 1706—10 v podobě římského pantheonu, která však r. 1887 byla zbourána a novou budovou v ital. renaissanci nahrazena. Jejím bibliothekářem byl svého času Lessing, jenž vydal pozůstalé spisy svobodomyslného svého přítele Reimara pod názvem »Wolfenbütteler Fragmente«, které mezi theology způsobily mnoho hluku. Dnes má knihovna tato 300.000 sv., 2956 inkunabulí a asi 8000 rukopisů. Průmysl zastoupen jest přádelnami, slevárnami železa, továrnami na stroje, výrobou konserv a j. — W. byl založen r. 1046 jako hrad, v XVI. stol. byl sídlem vévodským, když však vévoda Karel I. r. 1753 přeložil sídlo své a sídlo úřadů do Brunšvika, W. pozbyl významu.

Kraj wolfenbüttelský má na 734 km2 84.848 obyv. ve 3 městech a 101 obci.