Ottův slovník naučný/Vyzvědačství

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Vyzvědač
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 85-6. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Špionáž

Vyzvědačství, výzvědná služba, výzvědy ve voj. obsahují veškeré podniky mezi válkou na vyzkoumaní všech poměrův u vojska nepřátelského, zejména jeho složení, síly, rozestavení, pohybův a pod. a i v době míru na podobné studování voj. a zeměpisně polohových záležitostí ve státech sousedních pro možnost budoucí války. Ve válce v. jest důležitou částí polní služby u vojska činného a koná se pokud možná velitelem samým, podveliteli a jejich štáby s pomůckou map a plánův, ale hlavně výzvědnými hlídkami (patrolami) a velítkami vedenými bystroduchými důstojníky nebo poddůstojníky a vysílanými směrem k vojsku odpůrcovu, též k jeho bokům nebo i do zad. (Srv. Rekognoskování). Co velitel patroly a pod. nemůže viděti na vlastní oči, hlediž doplniti rozvážně a rozumně z výpovědí osob na potkání, jako cestujících, poslů, rolníků, mládeže, která ráda si všímá věcí vojenských a obyčejně nelže, zajatých vojínů a sběhů nepřátelských, často i lstí a strojeným klamem, konečně ze zachycených pošt nebo telegrammů. Velitelé těchto vyzvídek posílejtež pokud možná často zprávy velitelstvům, jimiž byli vysláni. Před armádou ve válkách moderních vyzvídají vyjma ve velehorách větší tělesa jezdecká více méně samostatná, která vypravují před sebe patroly menší, ale četné, aby prostor objasněný byl hodně široký. Lze také najímati spolehlivé vyzvědače občanské i za mzdu, ovšem s náležitou opatrností, aby nekonali zrádně službu spíše nepříteli. Takový vyzvědač v nižším slova smysle (fr. espion, it. spia, angl. spy, něm. Spion) se vydává značnému nebezpečí života, neboť i přestrojený vojín jsa polapen a usvědčen bývá podle práva mezinárodního bez okolkův utracen. — I v době míru vojenské správy pozorují nebo dávají pozorovati voj. poměry u států sousedních nejvíce vojenskými příručími vyslanectev, avšak též obratnými a bystrozrakými důstojníky po občansku přestrojenými a posílanými s průvodními listy (pasy) na nepravá jména a přimyšleným povoláním nepodezřelým, jako obchodní cestující, malíři, turisté, učenci a pod. na cesty. Kdyby takový důstojník neobezřetně se prozradil, též by byl vězněn, po případě, na př. kdyby válka již byla na vypuknutí, odsouzen k smrti.

FM.