Ottův slovník naučný/Voconia lex

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Voconia lex
Autor: Otakar Jiráni
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. s. 846. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Voconia lex, u Římanův zákon tribuna lidu Q. Voconia Saxy z r. 169 př. Kr. Zakazovalo se jím občanům prvé třídy (vykazujícím při posledním censu aspoň 100.000 assů jmění) ustanovovati za dědičku ženu, nevyjímaje ani dcery a sestry. Těm dovoleno odkázati pouze legáty, a to volněji, než dříve zákonem Furiovým bylo připuštěno. Spolu zákon ten nařizoval, že summa všech legátů nesmí přesahovati polovici pozůstalosti, tak že legatářům mohla připadnouti nanejvýš polovice pozůstalého jmění a dědicům rovněž polovice. Konečně jest pravděpodobno, že zákon zaváděl jistou, nám blíže neznámou daň z dědictví. Účelem jeho bylo zmírniti bohatnutí žen, jež snadno svádělo k přepychu, a zameziti chudnutí bohatých rodin. Přirozeno, že nemilý zákon tento byl často obcházen, až na počátku císařství, kdy zákon zv. lex Papia Poppaea upravil dědické právo žen podle nových zásad, pozbyl platnosti své úplně. O.J-i.