Ottův slovník naučný/Varnbüler

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Varnbüler
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 426. Dostupné online
Licence: PD anon 70

von Varnbüler Friedrich Gottlob Karl, svob. pán, státník virtemb. (* 1809 – † 1889). Byl syn virtemb. fin. ministra, studoval v Tubinkách a Berlíně práva a státní vědy, vstoupil do státních služeb a byl r. 1833—39 členem kollegia král. vlády v Ludwigsburku. Pak spravoval svoje statky a od r. 1846 jako člen druhé komory nabyl značné váhy v otázkách národohospodářských. Jeho přičiněním zavedena r. 1862 ve Virtembersku svoboda průmyslu, třeba že v reakční periodě r. 1848 zastával rozhodně stanovisko vlády a zájmy šlechty. R. 1864 jmenován ministrem vnějších záležitostí a král. domu a ředitelem dopravy, při čemž dobyl si velkých zásluh o virtemb. železnictví. V politice stál rozhodně proti Prusku a ještě r. 1867 zastával stanovisko partikularistické, při čemž setkával se s obecnými sympathiemi lidu. Sice uzavřel s Pruskem mír, při němž na jeho iniciativu byly učiněny smlouvy spojenecké a prodloužen celní spolek, začež bylo mu snášeti ve virtemb. komoře poslanců silné útoky. R. 1870 byl propuštěn a r. 1873 zvolen do říšského sněmu, jemuž náležel až do r. 1881. Koncem r. 1878 byl zvolen předsedou tarifní kommisse a měl velkou účast při zavedení nového tarifu r. 1879. Napsal: Über das Bedürfnis einer Gewerbegesetzgebung in Würitemherg (Štutg., 1846); Über die Frage eines deutschen Heimatsrechts (t., 1864) a značnou řadu významných referátů o otázkách národohospodářských.