Ottův slovník naučný/Varius

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Varius
Autor: Robert Novák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 423. Dostupné online
Licence: PD old 70

Varius Rufus Lucius římský básník doby Augustovy. První jeho pokusy básnické připadají ještě v dobu republiky. Za vlády Augustovy náleží v básnický kruh Maecenatův, podobně jako Vergilius a Horatius, přátelé jeho. Jemu a Plotiovi Tukkovi zanechal Vergilius při své smrti r. l9 př. Kr. nevyndané ještě své práce literární, a Augustus pověřil jej úkolem přehlédnouti nedokončenou Aeneidu a pak ji uveřejniti. Zemřel r. 12 př. Kr. V. jest vynikající epik doby Augustovy (srv. Hor. Carm. I, 6). Psal báseň o smrti Caesarově (De morte Caesaris) a panegyrik na činy Augustovy. Také v básnictví dramatickém se proslavil. Zejména chvály a úspěchu došla jeho tragédie Thyestes, jež zároveň s Medeou Ovidiovou od Quintiliana (Inst. 10, 1, 98) kladena jest po bok vynikajícím dramatům řeckým. Kus ten byl r. 29 př. Kr. provozován o hrách pořádaných na oslavu vítězství u Aktia a poctěn od Augusta odměnou jednoho millionu sestertiů. Z básní V-iových jen několik veršů jest dochováno. Srv. A. Weichert, De L. Varii et Cassii Parmensis vita et carminibus (Grimma, 1836). RN.