Ottův slovník naučný/Výtah

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Výtah
Autor: Karel Heller
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 72–73. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Výtah viz Extrakt.

V., vytahovadlo (angl. lift) viz Zdviž.

V. z knih (správněji výpis) znamená v mluvě obchodní a v právnické výpis z vložky knihovní o jisté nemovitosti vedené. Pokud jde o pojem vložky knihovní a její obsah, odkazuje se na příslušné články, z nichž patrno, že všechny právní poměry týkající se reality zapisovány bývají ve vložce, jež o ní v pozemkové knize je vedena, a že to, co v tom směru ve vložce knihovní jest zapsáno, platí za podklad pro posuzování těchto poměrů právních. V. z knih – úředně vyhotovený – jest vysvědčení o těchto zápisech. V. jest celkový, jestliže obsahuje vše, co ve vložce knihovní zapsáno jest, a jest částečný (partiální), jestliže potvrzuje jen některý zápis (na př. o listu A, nebo B, neb C atd.).

V obchodním životě nazývá se v-em z knih celkový výpis účtu některé strany, zejména tehdy obvyklý, když obchodníci jsou spolu ve spojení obchodním na běžný účet, kdy jednotlivé dodávky nevyrovnávají se ihned hotově, nýbrž splátkami, t. j. buď směnkou, buď zbožím, buď hotovými, a kdy po jistém období, hlavně po uplynutí roku oba obchodníci navzájem výpisy z knih si zasílají za účelem srovnání a vyrovnání t. zv. salda. kh.