Ottův slovník naučný/Výpad

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Výpad
Autor: Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. s. 44-45. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Výpad z obléhané pevnosti (angl. sally, fr. sortie, it. sortita, něm. Ausfall, rus. vypaděnije) jest útočný podnik provedený na rozkaz velitele jejího části obsádky proti oblehajícímu nepříteli. Účelem v-u je vzpružení obrany, zničení oblehacích prací, zákopů, zápruží, batterií atd., lze-li sehnáni potravin, podání ruky vlastnímu voji operujícímu zvenčí k vysvobození pevnosti, má-li velitel o něčem takovém spolehlivou zprávu nejmožněji z balonu. V. třeba připravit a zahájit střelbou, bombardováním z čelí na straně v-u protilehlé na odvrácení pozoru oblehatelova. Oddíl k v-u určený, složený ze všech 3 zbraní, dělostřelectva hlavně polního, hybného v batteriích polních v pevnosti zvaných výpadných a něco i zbrojného a ze zákopníků shromáždi se v úplné tichosti za poternou, kudy vyrazí nejčastěji v noci nebo k ránu na úplné překvapení nepřítele. Branami nelze, poněvadž jsou zataraseny. Jakmile pěchota v-u zahnala stráže a slabé obsádky ze zákopů a batterií, děla za nimi střílí a zbrojné dělostřelectvo spěchá s velikými hřeby zatlouci zátravky děl, zákopníci rozmetají násypy pod ochranou posunutých předstráží. Všecko třeba konati velmi rychle, neboť zálohy oblehatelovy brzy se vzchopí a chvátají na odraz v-u. Ústup tohoto do pevnosti třeba podporovati pilnou střelbou z pevnostních děl. FM.