Ottův slovník naučný/Unčov

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Unčov
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýšestý díl. Praha : J. Otto, 1907. S. 179. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Uničov

Unčov, Uničov (Mährisch-Neustadt), král. město na Moravě, 235 m n. m., na pr. bř. Oskavy a při železn. tr. Šternberk-Ziegenhals-Krnov, v hejtm. litovelském, má 605 d., 90 obyv. č., 4973 n. (1900), pěkný děk. kostel v got. slohu, radnici, náměstí s marianskou sochou, fil. kostel, kdysi konvent františkánský, hřbitovní kostel, kongregaci sester sv. Karla Borr., 5tř. obec. (v 6 odděl.) pro chl. a 6tř. (v 7 odděl.) pro dív., 3tř. měšť., průmysl. a kupeckou pokračovací šk., zimní šk. hosp., vyš. obec. gymnasium, měst. archiv se sbírkou starožitností, lékárnu, všeob. nemocnici a jiné ústavy humánní. U. jest sídlem okr. soudu, fin. stráže, stanice k cejchování sudů, pošty a telegrafu; ku podpoře průmyslu jest zde měst. spořitelna a spořit. a založ. spolek. Průmysl zastupuje: akc. cukrovar, pivovar, 2 sladovny, lihovar, pálenka kořalky, továrny na hedvábné zboži, stuhy a prýmky, tiskárna kartounů, bílení, barvení lněného a bavln. přediva a tkaniva, stavba varhan, mlýn, obchod a týd. a výr. trhy. Deskový statek (677 ha skoro samých lesů) drží městská obec Unčovská. Kdy a od koho město založeno, neznámo; po prvé připomíná se r. 1213 a sluje po latinsku Nova Civitas, odkudž něm. Neustadt. Bývalý hrad byl středem župy, kdež sídlil purkrabí královský a konány soudy. Nedlouho potom i město založeno. R. 1223 král Přemysl I. jmenuje U. »novou osadou« a vysadil mu právo magdeburské. Město bývalo silně opevněno, i Tataři marně ho dobývali. Město domohlo se časem mnohých výsad a stalo se zámožným. Ve válkách husitských město mnoho utrpělo. Když pak čásť morav. pánů a měst povstala proti králi Jiřímu, chtělo se i německé obyvatelstvo s nimi spojiti; Češi Němce odtud vyobcovali, zůstali králi Jiřímu věrnými a odolali (r. 1467) všem útokům krále uherského Mat áše. Král Jiří meškaje r. 1469 v U-ě nadal město hojnými výsadami a daroval mu zejména propadlé statky měšťanů vyobcovaných pro nevěru. R. 1626 ubránilo se město útokům hr. z Mansfeldu. R. 1758 města dobyto od Prusů. Dne 31. srp. 1770 sešli se v U-ě cís. Josef II. a král pruský Bedřich II. Bývalý klášter minoritský založený ve XIV. stol. r. 1813 zrušen. — Okresní soud unčovský má na rozloze 253·34 km2 3565 d., 5781 obyv. č., 20.337 n., z 26.168 přitom. obyv. 26.088 katol, 24 ev., 56 ž.; z těch 12.071 muž., 14.097 ž.