Ottův slovník naučný/Toužetín

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Toužetín
Autor: František Brod
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 617. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Toužetín

Toužetín, ves v Čechách, hejtm. a okr. Louny, fara Smolnice, pš. Vrbno n. Lesy; 50 d., 397 obyv. č., 3 n. (1900), 2tř. šk., par. mlýn. Alod. statek (1334,73 ha půdy) se zámkem, dvorem, sladovnou a cihelnou drží Adolf Jos. kn. Schwarzenberg. Naleziště starožitností neolithických a bronzových. Zámek v nyn. úpravě z r. 1698 na místě a v rozměrech dřívější, ještě středověké tvrze se zachovalým vchodem po mostě. ½ km na záp. památník »šarvátky« z 19. dub. 1759. T. připomíná se r. 1228 jakožto statek kláštera sv. Jiří, v l. 1316—72 seděl tu vladycký rod z Toužetína, r. 1409 Vlášek z Kladna a Markvart z Kralovic, potom Oldřich z Hasenburka, r. 1414 vládl tu klášter týnecký, který směnil T. s Jaroslavem z Žerotína, r. 1455—1522 rod Míčanů z Klinšteina, r. 1523 až 1529 Václav Haugvic z Biskupic, r. 1529 až 1538 Václav Pětipeský z Chyš a z Egrberka, r. 1539—44 Jaroslav Sekerka ze Sedčic, v l. 1544—48 Jeronym Šlik z Holiče, od r. 1548 Eliška Krajířka z Krajku, manželka Jana ml. z Valdšteina. V 2. pol. XVI. stol. vystřídali se tu dva poslední členové proslulých rodů: od r. 1555 Jan ze Sovince a Doubravice, od r. 1590 Jan ze Šelmberka a vdova tohoto, Kateřina, roz. z Veitmíle, s druhým manželem, Petrem z Libentálu. R. 1606 koupil T. Jan Hruška z Března, po jehož nešťastném skonu u Chlumčan ujal jej syn jeho Jiří Bedřich, jemuž pro účastenství ve vzpouře stavů českých byl v třetinu zabrán a prodán (1623) cizozemci Adamovi hr. z Herbersdorfa. V l. 1630—69 T. náležel Michnům z Vacinova, potom Sinzendorffům a od r. 1692 rodu Schwarzenberskému. Brod.