Ottův slovník naučný/Tantiéma

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Tantiéma
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýpátý díl. Praha : J. Otto, 1906. s. 81. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Tantiéma

Tantiéma (z franc.), podíl vyměřený z výtěžku, a to několika procenty. Soustava tantiémová jest opakem soustavy honorářové, při níž odměna vyměřuje se určitou, fixní summou bez ohledu na výtěžek, kdežto při systému tantiémovém osoba oprávněná účastní se poměrně (několika procenty) výtěžku. Rozumí se, že soustava tantiémová jest spravedlivější; čím větší výtěžek, tím větší t. a naopak. T-y dostávají někde úředníci, obchodní pomocníci, agenti, dělníci, správní radové při akciových společnostech, dramatičtí a hudební autoři a j. Někdy bývá vedle pevného honoráře stanovena ještě t. Veliký význam má soustava tantiémová v právě autorském. Dnes jest již téměř všeobecně zaveden usus, že autor díla dramatického a dramatickohudebního dostává od divadelního ředitele odměnou za svolení, že dovolil provozovati své dílo, několik procent z přijmu představení (t. zv. t-my autorské, franc. les droits d´auteur). U Národnibo divadla v Praze platí se za celovečerní kus (podle délky) 5–7%, výjimečně i t. v jiné výši smluvené. Za aktovky platí se arci méně (rovněž podle délky). V cizině u větších divadel jest v obyčeji platiti t-my vyšší, pravidlem 10%.