Ottův slovník naučný/Socida

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Socida
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýtřetí díl. Praha : J. Otto, 1905. S. 581. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Socida (též soccida, socita, socium, soccium, contractus socidae) je zvláštní druh společenské smlouvy (odtud název ze societas), týkající se dobytka. Záleží v tom, že jedna strana – vlastník dobytka – dává druhé straně – nájemci, resp. uživateli dobytka – na jistou dobu určitý počet kusů dobytka k užívání s tím, že nájemce musí dobytek živiti, za to však že mu náležejí užitky z něho (mléko, máslo, hnůj, z ovcí i čásť vlny), o plemeno pak (telata, hříbata, jehňata, kůzlata) že obě strany (vlastník s nájemcem) se dělí. Smlouva tato známa byla již starému právu římskému (pecora partiaria, pecus in commune pascendum datum), v právě německém známa jest pode jménem Viehverstellungsvertragt, v Bosně a Hercegovině pod názvem napolica. V jednotlivých zemích vyskytují se rozličné odchylky této smlouvy. Srv. Kadlec, Agrární právo v Bosně a Hercegovině (Praha, 1903), str. 56.