Ottův slovník naučný/Sfaks

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Sfaks
Autor: Ludvík Tošner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýdruhý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 917. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Sfax

Sfaks nebo Sfax, též Sfákes nebo Sefakes, město v jižním Túnisu, 225 km na jv. od Túnisu v rovné krajině na pobřeží Malé Syrty, jest spojeno železnicí s Gafsou, má asi 15.000 obyv., mezi nimi 783 Francouze, a dělí se na čtvrť horní a dolní. Čtvrť horní nebo muhammedánská tvoří pravoúhelník 550 m dl. a 350 m šir., ohrazený ozubenou zdí opatřenou věžemi a 2 branami a má tvrz, 5 mečet, hospitál, několik muham. škol a mohutnou věž zv. El Nadúr s překrásným rozhledem. Dolní čtvrť jest rovněž ohrazena a obydlena hlavně židy a obchodníky s olejem. Mezi hradbou arabské čtvrti a mořem rozkládá se čtvrť evropská s tržištěm a kathedrálou. Rejda jest bezpečná, avšak mělká, tak že větší lodi kotví až 3 km ode břehu, avšak v poslední době přístav se opevňuje a upravuje, tak že stává se přístupnějším. Lodní jeho ruch činí 2098 lodí připlulých s 215.804 t a 2099 lodí vyplulých s 215.573 t. Obchoduje se hlavně s Francií, Italií a Anglii, méně s ostatním Túnisem a Řeckem. Vyváží se jižní ovoce, olej, vlna, soda, houby a j., z průmyslu pak zmínky zasluhuje výroba zboží vlněného. S. byla zabrána Francouzi po tuhém bombardování 16. čce 1881, má posádkou pluk spahiův a jest sídlem několika konsulů, mezi nimi i rakousko-uherského. Tšr.