Ottův slovník naučný/Rohy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rohy
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 901–902. Národní knihovna České republiky
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Rohy
Související články ve Wikipedii:
Horn (Dolní Rakousy), Rohy (Brloh), Rohy (okres Třebíč)

Rohy: 1) R. (Oberhäuser), ves v Čechách, hejtm. Krumlov, okr. a pš. Chvalšiny, fara Brlohy (část. Chvalšiny); 34 d., 228 obyv. n. (1890) a několik samot.

2) R., ves na Moravě, hejtm. a okr. Vel. Meziříčí, fara a pš. Budišov; 42 d., 251 obyv. č. (1890).

3) R. (Horn), město v Dol. Rakousích na železn. tr. Absdorf–Cmunt a Hadersdorf–Sigmundsherberg se 2576 obyv. (1890). R. jsou sídlem okr. hejtm. a soudu, mají 3 kostely, z nichž památný jest starobylý far. kostel sv. Štěpána, zámek s parkem hr. Hoyose-Sprinzensteina, v býv. piaristské kolleji zemské reál. a vyšší gymnasium s chlap, konviktem, 2 špitály, nemocnici, sirotčinec, spořitelnu, rolnictví a chov dobytka. Jihozáp. v Kampském údoli zámek Rosenburg ze XVI. stol. s krásnou kaplí z pozdní gotiky. V nedalekém Doppachu a Mareinu doluje se na tuhu. — Dne 12. září 1608 podalo180 rytířů a pánů dolnorakouských králi Matiášovi stížnost, v níž se dožadovali úplné svobody náboženské. Když Matiáš na tuto stížnost odpověděl nemilostivě, odebrali se 14. září do R-ů, umluvili spolek se šlechtou hornorakouskou, vyslali posly k Moravanům a Uhrům a najali 2 pluky vojáků. Následuje dlouhé jednání s Matiášem, v němž intervenovali Karel z Žerotína a Illésházy, tak že konečně Matiáš dne 19. břez. 1609 vyhověl požadavkům protestantů dolnorakouských. Šlechtě i jejím poddaným zaručeno volné vyznávání konfesse augšpurské, méně určitě zněly body, týkající se měst.