Ottův slovník naučný/Reservace

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Reservace
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 584. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Mentální rezervace

Reservace [rez-], z lat., výhrada.

R. mentální (reservatio mentalis, Mentalreservation, Mentalrestriktion, Gedankenvorbehalt) jest projev vůle s vnitřní (v mysli učiněnou) výhradou. Někdo totiž projevuje, jako by chtěl, co vskutku nechce, za tím účelem, aby oklamal jiného. Právní jednání učiněné s vnitřní výhradou jest neplatné. Neuznáváť právo r. ment., poněvadž jest přetvářkou, a tedy nemravností. K zamezení r. ment. při přísahách vyžaduje se, aby přísežné formule spisovány byly zcela jasně a přesně, a aby zejména vystříháno se bylo slov dvojsmyslných. – V právě círk. nazývala se, pokud běželo o reserváty papežské (v. t.), r-mi taková opatření papežská, kterými se zachovávalo beneficium kandidáta, jehož jméno se neudalo. Koncil Tridentský tyto r. m. zrušil.

R., angl. reservations [rizervéš'ns], viz Indiánské reservace.