Ottův slovník naučný/Relicitace

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Relicitace
Autor: Ferdinand Heller mladší
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. s. 530–531. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Relicitace, z lat., jest opětný nucený prodej nemovitosti, který se povoluje a provádí na žádost kteréhokoliv reálního věřitele, když vydražitel nezaplatil včas a řádně nejvyšší podání. Dokud však usnesení povolující r-ci nenabylo moci práva, může předešlý vydražitel ji odvrátiti složením zbytku nejv. podání s úroky u soudu. Nabude-li však usnesení to moci práva, dřívější nucený prodej pozbude platnosti. R. koná se stejným způsobem jako každý jiný nucený prodej a za týchž dražebních podmínek jako dřívější zrušený, avšak s tou odchylkou, že nejnižší podání činí vždy jen polovici odhadní ceny. Vydražitel, který r-ci zavinil, ručí svým jměním za rozdíl mezi jeho podáním a nově dosaženým podáním nejvyšším, za náklady nové r. a vůbec za veškerou škodu, která r-cí byla způsobena. Schodek a náklady dražby zjistí exekuční soud z úřední moci; nestačí-li ke krytí obojího vložené vádium a splátky na nejv. podání, soud povolí k žádosti kteréhokoliv poškozeného exekuci na jiné jmění vydražitelovo. Hlr.