Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Rabíni

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Rabíni
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 9. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Rabín

Rabíni jsou učitelé židovské víry podle talmúdu, jež si povolávají obce náboženské, nebo jež dosazuje stát. Dříve neučili toliko mládež Zákonu a nekonali jen sňatky a rozvody, nýbrž kázali též, soudili a někdy i písařili v obci, jak v osmanských zemích bývá posavad. Dnešní pravomoci jejich jest podávání dobrozdání o rituálně zákonném, uzavírání sňatků, rozvody, zkoušení košeráků, kázání v synagoze a vyučování talmúdu. Francouzskému konsistoriu židovskému předsedá velerabín; v jiných zemích jsou r. zemští, krajští, místní. Učiliště (semináře) rabínská má Vídeň, Pešť, Berlín, Vratislav, Paříž, Padova, Londýn a Cincinnati (amer.). Dříve lišíváni r. od kazatelů; nyní, kdy jen učení mužové se stávají r-ny, r. vyučují také náboženství, káží a vykonávají bohoslužbu.