Ottův slovník naučný/Raabs

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Raabs
Autor: Alfons Jaromír Žák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýprvý díl. Praha : J. Otto, 1904. S. 3-4. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Raabs an der Thaya

Raabs, městys v Dol. Rakousích nad stokem Moravské a Rakouské Dyje, 123 d., 1091 ob. n., sídlo c. k. okr. úřadu, hejtm. Bejdov Český, má poštu, telegraf, okr. soud, berní úřad, okresní chudobinec, několik mlýnů, čilé trhy výroční, hovězí a koňské a jest pro krásnou i zdravou polohu svou za letní doby cílem letních hosti, hlavně z Vídně. Od r. 1900 jest R. spojen lokální drahou se stanicí Göpfritz státních drah (trať Vídeň Cmunt), od r. 1901 má vlastní elektrické osvětlení. Nahoře v předměstí Oberndorf-Raabs jest 6tř. škola, pivovar a farní chrám s farou. V okres. chudobinci jest od r. 1898 filiálka milosrd. sester z Lince. Hlavní okrasou R-u jest starobylý zámek na skále vystavěný přímo nad rakouskou Dyjí a nad městysem, bývalý pevný hrad, jehož původ sahá snad až do prvního středověku. Zámek náležející hr. Filipu z Boos-Waldecka jest jen částečně obydlen má pěknou knihovnu, památnou studni a kapli sv. Klimenta. Srv. Sommerfrische R. a. d. Thaya (R., 1901). AŽ.