Ottův slovník naučný/Proletarii

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Proletarii
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 762. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Proletarii, lat., neb capite censi bylo jméno občanův římských, kteří, poněvadž neměli jmění ani dvou jiter polí (11.000 asů), nebyli zařazeni do žádné z pěti censovních tříd Servia Tullia. P. byli zproštěni daní a také, vyjma případy nejnutnější potřeby, služby vojenské. Později, když se objevil nedostatek branného mužstva v legiích, snížen byl postupem času census p-iů na 4000, 1500 a 375 asův. Občané, kteři měli census nad 4000 asů, povinni byli službou vojenskou v legii, ti pak, jejichž census byl do 1500 asů, sloužili na lodích válečných, kterážto služba byla pokládána za sprostší. Jméno p. pochodí podle výkladu starých odtud, že pouze potomstvem (proles) starají se o udržení státu. Teprve Marius nepřihlížel při odvodě k oné výši jmění a bral do služby v legii občany římské napořád bez ohledu na jmění jejich. Pk.