Ottův slovník naučný/Pouzar

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pouzar z Michnic
Autor: August Sedláček
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 351. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Pouzar z Michnic, příjmení staročeské rodiny vladycké, která nosila na štítě půl muže brněného s taseným mečem a byla stejného původu s několika rodinami u Budějovic. První jejich známý statek byl dvůr Michnice. Předkové jejich byli Erazim (1435 až 1479), jenž držel také Světví a Kropšlak a slouže pp. z Rožmberka purkraboval na Menšteině, Velešíně a Novém Hradě. Synové jeho byli Vilém a Oldřich. Onen seděl (asi r. 1484) ve Svébozích, později na Světví, ženat byl s Elenou z Weissendorfu a zemřel brzo po r. 1495; tento žil ještě r. 1512. Zboží obou, totiž Cuknštejn a Svébohy, zdědil Oldřich, syn Oldřichův, jenž také purkraboval na Nov. Hradě. Skrze manž. Nabku z Vilhartic dostal se v spoludržení Nalžov a před r. 1541 koupil Olešnici. Zemřel r. 1545 a pohřben u sv. Víta. Synové jeho byli Jan, Svojše, Jindřich a Vok Jošt. Jan dostal statek Nalžovy, držel také Sedlec (který r. 1556 prodán) a s manž. Kateřinou z Malovic vyženil statek Vlachovo Březí. Zemřel r. 1551 zůstaviv jedinou dceru Annu, která měla po otci Nalžovy a po mateři (zase vdané Bořitové) Březí. Ty statky pak se dostaly Janovi ze Vchynic, za něhož se r. 1567 vdala. Svojše držel Cuknštejn a Olbramy a zemřel r. 1571, nezůstaviv z manž. Lidmily z Dlouhévsi († 1572) dědicův. Jindřich zdědil po strýci Vokovi Žumberk, k němuž držel i Chvalkov a Michnice. Odkázav tyto statky Častolárovi z Dlouhévsi (ujci svému a synu ze sestry Barbory) zemřel r. 1600. Vok Jošt dostal po otci Olešnici a zemřel r. 1575. Z manž. Marjany z Drahenic († 1578) zůstavil syna Albrechta Řehoře a dceru Annu. Onen ujal Olešnici a Dvorce, ale nechtě s císařem ve víře se srovnávati vyjel r. 1628 ze země a žil ještě r. 1631 v Míšeňsku. Synové jeho Jindřich a Petr s Kateřinou Pešičkou z Komárova zplození zůstali v zemi, ale záhy zemřeli. Anna byla vdána napřed za Jana Hradištského z Hořovic, po němž dědila r. 1600 statek Nebílovy a právo dědičné od dcer svých vykoupila. Vdavši se zase za Viléma z Landšteina prodala r. 1604 Nebílovy, koupila Vildštein a Žďár a zdědila r. 1612 vše jmění po druhém manželu. Zemřela r. 1618 odkázavši statky své dcerám Markétě Karlové a Sibyle Pešíkové. Sčk.