Ottův slovník naučný/Pourtalès

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pourtalès
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 348. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: de:Pourtalès

Pourtalès [purtalè], franc. rod protestantský, který po zrušení ediktu Nanteského odstěhoval se do Švýcarska. Odtud rozšířil se rod ten nejprve do Pruska, usadil se pak ve Slezsku, Poznaňsku a dostal se i do Čech a Lužice. R. 1750 povýšen byl Jeremiáš P. do stavu šlechtického, jeho syn Jakub Ludvík (1722-1814) zbohatl obchodem a jeho synové povýšeni do stavu hraběcího od pruského krále Bedřicha Viléma III. r. 1815. Synové tito byli zakladateli tří větví toho rodu, a to: 1. Ludvík hr. P. (1773—1848), předek linie P.-Sandoz, byl praesidentem státní rady v Neuchâtelu a vrchním inspektorem švýc. dělostřelcctva; jeho syn Ludvík August (1796—1870) pokoušel se r. 1856 státním převratem zavésti v Neuchâtelu nadvládu pruskou; druhý syn Ludvíkův Karel Bedřich (1799 -1882), pruský plukovník, jest zakladatelem větve P.-Steiger a řídil r. 1856 bratrův uvedený pokus. 2. James Alexander hr. P. (1776—1855) založil větev P.-Gorgier. 3. Bedřich hr. P. (1779—1861), vrchní ceremoniář při dvoře berlínském, měl syna Alberta (1812—61), který byl vyslancem pruským v Cařihradě a v Paříži a zemřel bez mužských potomků. V Čechách náležívaly P-ům statky Hluboš, Pičín, Radovesice, Veltruby, Tloskov a j.