Ottův slovník naučný/Polyperchón

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Polyperchón
Autor: Justin Václav Prášek
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 182–183. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Polyperchon (anglicky)

Polyperchón (Πολυπέρχων, v některých řeckých rukopisech Πολυσπέρχων), stratég a říšský správce makedonský, syn kníž. Simmia z krajiny Tymfaie, účastnil se všech podniků Filippa II. a byl z nejváženějších rad Alexandra Vel. Umírající Antipatros (v. t.) jmenoval P-chonta svým nástupcem, při čemž spravoval při dvoře obou králů, Alexandra IV. Aiga a Filippa Arrhidaia, úřad epimeléta (= správce královské komory). Ale Kassandros, syn Antipatrův, neuznal P-chonta říšským správcem, nýbrž spojil se proti němu s Ptolemaiem I. a hledal styků s městy řeckými. Také Antigonos zpěčoval se uznati hodnosti P-chontovy a hleděl se zmocniti zemí asijských. Za těchto těžkých poměrů P., věrně jsa oddán oběma králům, hleděl především z Makedonie získati Řeky obnovou ústav Antipatrem zrušených a amnestií vypověděncům. Královna Olympias povolána z vyhnanství, proti Antigonovi pak určen Eumenés. Athény získány návratem ostrovských držav a pádem Fókiónovým (v. t.), spolek Řeků s Makedony slavně obnoven. Tu však Antigonos porazil loďstvo královské u Byzantia, Athény přešly ke Kassandrovi, v Makedonii pak choť krále Filippa Eurydiké zmocnila se vlády a Kassandros jmenován na místě P-chontově říšským správcem. Záhy sice Filippos a Eurydiké zahubeni po rozkaze Olympiadině, s P-chontem spojené, ale Kassandros proklestil si z Řecka cestu do Makedonie, zajal rodinu královskou a přinutil P-chonta k utěku k Aitólům. Pokoušel se sice s pomocí Antigonovou uchrániti si panství v Peloponnése, ale byl zrazen vlastním synem Alexandrem r. 315 př. Kr., načež jméno jeho a s ním poslední stín jednoty říše Alexandrovy zanikají. Pšk.