Přeskočit na obsah

Ottův slovník naučný/Polluce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Polluce
Autor: neznámý
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. s. 120. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Poluce

Polluce (z lat.) je samovolný výtok semene, nastávající občasně u pohlavně dospělých, ale zdrželivých jinochův a mužů, nejčastěji ve spánku a zvláště k ránu, jsa tu provázen obyčejně vilnými sny a ztopořením pyje. Vyskytuje-li se p. za takových okolností a nikoli častěji než 1–2krát za měsíc, možno ji pokládati za zjev nezávadný, fysiologický, vyvolaný hromaděním semene v míšcích semenných, umístěných na zadní ploše měchýře močového. Odtud odstraňuje se sice nahromaděné semeno nenápadným způsobem častěji, na př. následkem značnějšího smršťování svalstva při močení a zvláště při násilnější stolici, aniž to celkovému stavu člověka vadí. Častá pak příčina p. bývá, že za spánku a zejména k ránu tlačívá značněji naplněný měchýř nebo konečník na míšky semenní, čímž vyvolává jejich vyprazdňovaní a skoro vždy zároveň i p-ci. Častější vyskytování p-cí může býti následkem dobrého bydla při nedostatečném namáhání tělesném, prodlouženého spaní v postelích přílišně zahřívajících s místním drážděním plodidel, bujné, oplzlé fantasie následkem nevhodné četby nebo špatné společnosti a pod. Osvědčenými prostředky proti tomuto zlu jsou řádně upravený způsob života: střídmé požívání pokrmů i nápojů nedráždivých, tudíž nekořeněných a nealkoholických (po případě i mléčná diaeta), časné večeření, řádný tělocvik, po případě sport, časné vstávání s postele, studené omývání a lázně, vůbec všemožné otužování těla a zaměstnávání ducha vážnějšími myšlenkami. P. vůbec časté a vyskytující se i za dne mohou býti příznakem vážně rozrušené soustavy nervové a vyžadují pečlivého vyšetření i ošetřování a svědomitého lékaře odborného. Před hojnou, dryáčnickou literaturou, zdánlivě odbornou, nutno co nejdůrazněji varovati.