Ottův slovník naučný/Politik

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Politik
Autor: Adolf Srb
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátý díl. Praha : J. Otto, 1903. S. 112. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Politik (noviny)

Politik, autonomistický denník, jazykem německým vydávaný a v českém duchu řízený, vycházející v Praze od r. 1862. P. byla hned od počátku vládě i straně ústavověrné kamenem úrazu. Německé listy ústavověrné podnikly proti ní a zejména proti jejímu vydavateli a hlavnímu redaktoru J. S. Skrejšovskému vášnivé útoky a vláda všemožně snažila se ji poškozovati. Za ministerstva Schmerlingova její zodpovědní redaktoři byli několikrát odsouzeni a r. 1865, na samém sklonku vlády Schmerlingovy, byla na dva měsíce zastavena, ve kteréž době vycházel na jejím místě náhradní list »Express«. Za ministerstva Belcrediova pronásledování její na nějaký čas přestalo. Po válce s Pruskem za ministerstva Auerspcrgova nastalo P-ice druhé období pcrsekuční, které trvalo i za éry Beustovy a dostoupilo své výše za »občanského« ministerstva Auerspergova. Roku 1867 zastaveno její vydávání, i vycházela místo ní krátký čas »Correspondenz« a když i tato zastavena, vydáván »Patriot«, než vydávání P-y opět dovoleno. V éře Auerspergově odsuzování redaktorů P-y do žaláře a k ztrátě kauce bylo téměř na denním pořádku. Od polovice r. 1868 do zavedení porot v listopadu r. 1869 prohlášeno z kaucí P-y a »Correspondenz« přes 10.000 zl. za propadlé. Za Potockého a Hohenwarta P. měla volné ruce, ale po pádu Hohenwartově nastalo jí nové pronásledování a uvalena na ni celá řada processů. Když porotcové v Praze a v Plzni nechtěli se propůjčiti k jejímu odsuzování, nastalo delegování českých redaktorů před německé poroty. Když r. 1872 P. slavila desítileté jubileum svého založení, její vydavatel J. S. Skrejšovský a ředitel administrace byli ve vyšetřovací vazbě, do níž byli uvrženi, poněvadž jim kladeno za vinu, že nezaplativše tehdy zavedený kolkový poplatek za inseráty, spáchali podvod. Zároveň celá řada redaktorů byla v obžalobě pro politické delikty. V prvním desítiletí svého trvání P. byla 370krát zabavena, asi v čtyřiceti tiskových processích bylo osm redaktorův odsouzeno do žaláře a vězení na více než padesát rokův a z kauce ztraceno 32.000 zl. Roku 1873 Skrejšovský, jenž pobyl deset měsíců ve vazbě vyšetřovací, odsouzen do těžkého žaláře na jeden rok. Roku 1878 zvláštní družstvo převzalo P. od Skrejšovského, od r. 1880 jest majetkem »Závodu tiskařského a vydavatelského«. -rb